Vizier op volleybal

 

Aanwas jeugd kan nare gevolgen corona voor Wevo ’70 niet wegpoetsen

VoV, 12-07-2022. 2:17 uur.  Een tweede vreemd seizoen op rij door corona, is niet zonder gevolgen gebleven voor Wevo’70. Hoewel de Weerselose volleybalvereniging er sportief (met name door de goede prestaties van Dames 1 en aanwas jongste jeugd) en financieel (dankzij begrip bij leden én trainers) nog redelijk doorkwam, zijn veel oudere leden afgehaakt als gevolg van juist die corona. En dat heeft voor komend seizoen zowel financiële als organisatorische gevolgen.

Dat was de boodschap die het bestuur had voor de leden op de jaarvergadering. Penningmeester Caroline Tijhuis-Ganzeboom: “Na twee jaren waarin corona domineerde en volleyballen, zeker indoor, lastig en zelfs compleet onmogelijk werd, was dat voor met name oudere leden aanleiding om te stoppen”, aldus de penningmeester.

Risico van corona: Vooral recreanten hielden het voor gezien, deels door ouderdom maar ook vooral door (het risico van) corona, dat voor deze groep leden extra risicovol is. “En dat betekent dat ons ledental met meer dan een kwart geslonken is. Dat doet financieel en organisatorisch pijn. We hebben bij minder inkomsten wel grotendeels dezelfde kosten. Bovendien is de vijver met leden die iets kunnen doen binnen de vereniging ook kleiner geworden.”

En dat laatste baart het bestuur zorgen. “We kunnen de vrijwilligers die we hebben niet overvragen. Het zal betekenen dat alle leden hun steentje zullen moeten bijdragen.” De penningmeester kon om voornoemde redenen niet om een contributieverhoging van 10 procent heen.

Volleybalspeeltuin en beachcomplex: Maar er was ook verheugend nieuws. De gewenste aanvulling bij de jeugd is op gang gebracht, met name dankzij de Volleybalspeeltuin voor de jongsten die een groot succes is. En het opstarten van het beachvolleybal is in een stroomversnelling gekomen, het enige goede gevolg van corona, want de vereniging slaagde erin (versneld) een prachtig beachcomplex neer te leggen.

Opvolger voor secretaris: Op bestuurlijk front wordt nog naarstig gezocht naar een voorzitter. Daarnaast nam secretaris Eline Banierink, na een druk jaar door alle beslommeringen rond corona, op de vergadering afscheid. Gelukkig kon er ook een opvolger gepresenteerd worden met Jiska Kamphuis. Tevens werd nog even officieel afscheid genomen van Johan Koopmans, die als bestuurslid en waarnemend voorzitter jarenlang heel actief is geweest.

De Beker van Verdienste ging dit jaar naar Elleke Bijen, iemand die zonder spelend lid te zijn toch heel veel dingen voor Wevo’70 doet, zoals onder meer het geven van trainingen en het lidmaatschap van de technische commissie.

gh @ VoV, persbericht en foto’s Wevo ’70. Op de foto’s staat bestuurslid Daniël van Broeck die een bos bloemen overhandigt aan de scheidende bestuursleden Eline Banierink en Johan Koopmans. Verder de nieuwe beach accommodatie van Wevo ’70.