Vizier op volleybal

 

Het financiële aspect van de nieuwe p/d regeling

VoV, 01-04-2020. 4:35 uur. Allereerst is er gelukkig een beslissing genomen door de Nevobo omtrent de afdoening van het seizoen 2019-2020. Mede door de ‘duizenden reacties’ is deze tot stand gekomen. Overigens zouden we wel graag weten hoe die reacties te classificeren zijn en of  ‘de meeste stemmen gelden’ in deze van toepassing was. Of dat de stem van Bestuur en Bondsraad de doorslag heeft gegeven.

Wat wel duidelijk is geworden is dat de Topdivisie, die door velen als de mooiste competitie van Nederland werd gezien, de dupe is geworden van deze herindeling. Die lijkt ons terug in de tijd te brengen naar zo ongeveer 30 jaar geleden, toen er ook al een indeling van Eredivisie, Eerste Divisie Noord en Zuid (heet nu Topdivisie) en Tweede Divisie (heet nu Eerste Divisie) bestond. Iemand uit een grijs verleden riep al eens ‘What’s in a name.’

De nivellering van de competities door het Nevobo poldermodel zal verschillende verenigingen (positief) hebben verrast, en waarschijnlijk dan nog het meest de penningmeesters, al kon dat dan wel eens negatief zijn. Want als de inschrijfgelden gehandhaafd blijven zoals deze door de Nevobo eerder zijn vrijgegeven zullen ze fors meer moeten gaan betalen door de onverwachte ‘promotie’.

De inschrijfgelden voor de Topdivisie bedroegen voor 2019-2020 € 4.260,00 Voor 2020-2021 is dit € 4.325,00. Minimaal 10 teams uit de Eerste Divisies bij de dames en 10 uit de Eerste Divisies bij de Heren betalen voor 2020-2021 dit bedrag in plaats van € 2.690,00 hetgeen het inschrijfgeld voor de Eerste Divisie zou zijn. Per club wel een verschil van € 1.635,00, hetgeen we heel fors noemen. En dit keer 20 is wel € 32.700,00 ‘meeropbrengst’ voor de Bond.

Als dan ook nog een tweede team van een club een onverwachte bureau promotie maakt, bijvoorbeeld van Derde naar Tweede Divisie is de financiële kant van deze hele regeling nog aanzienlijker. Dan gaan ze van € 612,50 voor de Derde Divisie naar € 2.195,00 voor de Tweede. Een toename van maar liefst zo’n € 1.600, 00 euro.

We vragen ons af: “Compenseert de Nevobo hiermede voor zichzelf een deel van de  terugbetaling van de inschrijfgelden over de niet gespeelde wedstrijden van het seizoen 2019-2020?”

Even de inschrijfgelden van afgelopen seizoen en het volgende op een rijtje, dan kunnen de penningmeesters ook aan het rekenen voor hun eigen club.

Topdivisie 2019-2020 is € 4.260,00, seizoen 2020-2021 € 4.325,00 plus licentie per speler van €10,00

Eerste Divisies 2019-2020 € 2.650,00, seizoen 2020-2021 € 2.690,00

Tweede Divisies 2019-2020 € 2.195,00, seizoen 2020-2021 € 2.230,00

Derde Divisie (Oost) 2019-2020 € 598,50, seizoen 2020-2021 € 612,50

Als een team in dezelfde divisie blijft spelen zijn de verschillen niet noemenswaardig en zijn ze in de lijn van voorgaande jaren. MAAR wat als je promoveert van de Eerste Divisie naar de Topdivisie dan is het verschil zoals al gezegd ruim, net als dat ook opgaat voor, in dit geval, van Derde Divisie Oost naar Tweede Divisie. Van Tweede naar Eerste is het verschil beduidend minder.

Als penningmeester kun zomaar zonder dat een team kampioen is geworden met een verhoging van zo’n € 3.300,00 aan inschrijfgelden te maken krijgen. Waarbij we de extra reiskosten door de hogere indeling nog maar even buiten beschouwing laten. Voor een aantal verenigingen zal dit een fors, misschien wel te fors, financieel offer vergen om ook daadwerkelijk te promoveren.

We vragen ons verder af of in al de duizenden reacties ook het aspect van de hogere inschrijfgelden naar voren is gekomen en hoe hierover gedacht werd. Of hebben de reacties alleen maar betrekking gehad op de nieuwe sportieve indeling, zonder naar dat aspect te kijken.

Gaat het de clubs, spelers, speelsters om de sportieve kant van deze gehele operatie, (zo hoog mogelijk spelen) de Nevobo zal zeer zeker ook naar de financiële kant hebben gekeken en daar in ieder geval niet tekort aan willen komen.

Wij denken dat het voor heel veel  clubs al met al de slechtste financiële oplossing is, die mogelijk was en we kunnen ons niet voorstellen dat de clubs dat zelf gewenst hebben.

Maar misschien zijn wij de enige die hierover zo denken.

gh @ Vizier op Volleybal.