Vizier op volleybal

 

Het niveau van de Topdivisies (v)

VoV, 14-05-2020. 4:46 uur. We ontvingen bezorgde reacties van trainers/ coaches inzake een brief die de Nevobo heeft verstuurd met betrekking tot de invulling van de nog lege plaatsen in de Topdivisie bij de dames. Blijkbaar is de animo om daarin uit te komen minder groot dan verwacht en heeft de Bond de grootste moeite om de twaalf plaatsen per Topdivisie bezet te krijgen.

Volgens onze gegevens kregen afgelopen week alle verenigingen die uitkomen op Eerste en Tweede Divisie niveau een schrijven met daarin de vraag of zij in aanmerking wilden komen voor de nog vacante plaat(sen) in de Topdivisie dames. Volgt de Nevobo daarmee hun eigen protocol of is dit de laatste schakel daarin?

Wetende dat Wevo ’70 en Dros-Alterno II geen gebruik zullen maken van hun recht om in de Topdivisie te spelen lijkt het ons toch logisch dat de nummer zeven van de Eerste Divisie gevraagd wordt en zo die niet wil de volgende van de ranglijst, totdat er een vereniging toehapt. Maar naar wij begrijpen zijn nu zelfs clubs die in het rechter rijtje van de Tweede Divisie het afgebroken seizoen afsloten gevraagd voor promotie. Blijkbaar zijn de verenigingen die de ‘uitdaging’ aandurven erg dun gezaaid.

Zoals een reactie luidde: “Als dit de manier is van de Nevobo om het niveau in Nederland op een hoger peil te brengen, is dit volgens mij het paard achter de wagen spannen” en “Als het zo moet denk ik er sterk over om het volgend seizoen te stoppen als trainer/ opleider/ coach van de Nevobo”, al zal dat laatste wellicht een gefrustreerde opwelling zijn, die wel weer over waait.

gh @ Vizier op Volleybal. Foto Jan van den Noort.