Vizier op volleybal

 

Mogelijke herstart Eredivisie vanaf 17 december a.s.

VoV, 09-12-2020. 5:12 uur. Tijdens de corona persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge van gisteravond werd bekendgemaakt dat de huidige corona maatregelen van kracht blijven tot in ieder geval in januari.

Wel bestaat de mogelijkheid dat de topsportcompetities vanaf 17 december weer van start kunnen gaan. Mocht de Eerste en Tweede kamer akkoord gaan met dit voorstel, dan houdt dit in dat topsporters per die datum kunnen trainen en spelen. Hoe dit er in praktijk uit gaat zien voor de volleybaleredivisie wordt per direct door de Nevobo onderzocht.

Ook worden de mogelijkheden onderzocht om de geldende regels die van toepassing zijn op jeugd tot 18 jaar ook te hanteren voor sporters tot 27 jaar. Voor Topdivisie en lager geldt dat we voorlopig nog niet weten wanneer de competities hervat kunnen worden.

Scenario 1 komt te vervallen: Duidelijk is dat een start begin januari niet meer tot de mogelijkheden behoort voor Topdivisie en lager. In de eerder geschetste scenario’s voor de hervatting van de competitie blijven daarmee scenario 2 en 3 vooralsnog overeind.

De komende tijd zal het wedstrijdprogramma worden aangepast naar deze nieuwe werkelijkheid. Dat betekent dat wedstrijden die in de afgelopen periode verplaatst zijn naar de eerste weken van januari uit het programma worden gehaald en naar een latere datum worden (terug)geplaatst. De eerder gecommuniceerde datum van 18 december, de datum waarop de concept planning gereed zou zijn, komt hiermee te vervallen. Naar aanleiding van de persconferentie in januari zullen wij hier zo snel mogelijk verder over berichten.

Mogelijkheden Eredivisie worden onderzocht: Het plan van het kabinet is dat topsporters vanaf 17 december weer in de topsportcompetities kunnen trainen en wedstrijden mogen spelen. Dit wordt eerst voorgelegd aan de Eerste en Tweede kamer. Het gaat daarbij om een selecte groep van ongeveer 1.000 voetballers en ongeveer 5.000 topsporters uit overige sporten.

Mogelijkheden trainen tot 27 jaar: Momenteel mogen jongeren tot 18 jaar ‘gewoon’ trainen. Het kabinet gaat het OMT vragen of dat in januari opgerekt kan worden naar 27 jaar.

Huidige maatregelen: De getroffen maatregelen per 14 oktober blijven tot in ieder geval in januari van kracht.

Live Q&A Nevobo op 11 december:  We bevinden ons gezamenlijk in een bijzondere tijd, waarin alles anders gaat dan we gewend zijn. Om je mee te nemen in diverse ontwikkelingen, overwegingen en besluiten én om jouw vragen te beantwoorden organiseert de Nevobo aanstaande vrijdag, 11 december, om 12.30 uur een Live Q&A met de directieleden Guido Davio en Michel Everaert. Vragen kun je stellen via communicatie@nevobo.nl

gh @ VoV, bron Nevobo en NOC*NSF. Foto Jan van den Noort.