Vizier op volleybal

 

Natuurlijk is de Nevobo niet blut!

logobal

VoV, 02-09-2017. 3:59 uur. Dat weet u ook wel, dat was alleen bij wijze van spreken in ons betreffende artikel. Ze willen de euro’s alleen niet uitgeven aan en voor de vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld de scheids- en lijnrechters. De laatste zinnen in ons artikel van afgelopen woensdag waren “Niet te verwachten dat dit artikel in de praktijk wat uitricht, maar het uittypen, nalezen en uitspreken zorgt voor enige opluchting. Misschien wel niet bij ons alleen.”

En dat bleek te kloppen gezien de reacties die we ontvingen. Er zat meer onvrede, en dat ging van de ‘discriminatie in de verstrekte outfit’ tot en met het niet verstekken van een warme maaltijd bij het WKK voor de Oranje heren in Koog aan de Zaan en Apeldoorn.

“Zelfs het aan de orde stellen van het onderwerp ‘geen reiskostenvergoeding’  wordt door het beleidskader niet op prijs gesteld. Het wordt steeds kariger, maar de eisen van Bond voor wat betreft beschikbaarheid, inzetbaarheid gaan wel omhoog. Droevig.” was onder andere een reactie.

En iemand anders mailde ons: “Mijn beleving is dat het geld louter nog in de top blijft hangen, en dat er richting onderkant / ondersteunende eenheden geen geld meer gaat. Lang verhaal kort: de waardering voor de vrijwilliger, het fundament van elke club en elke Bond verdwijnt. De resultaten zijn helaas zichtbaar…. Vloeit wel voort uit visie en beleid….. Je oogst immers wat gezaaid is…..”

Om nog even op outfit discriminatie en het WKK terug te komen en een paar andere irritaties te verwoorden uit de ontvangend reacties.

De lijnrechters en scheidsrechters vormen één team. Die als een eenheid naar buiten moeten optreden.  Maar dat snijdt geen hout: Ten eerste is de beloning voor een wedstrijd niet hetzelfde en ten tweede werd aan de arbiters vorig jaar op de starterbijeenkomst een nieuwe broek, nieuwe schoenen, nieuwe tas, nieuwe jas en ook nieuwe sokken verstrekt, terwijl de lijnrechters er (alweer) bekaaid van af kwamen met alleen een shirt en een tas. Maar je moet er als lijnrechter wel representatief uitzien en uitstralen één team te zijn.”

Ons werd gezegd dat wanneer een lijnrechter vraagt om meer faciliteiten (om alles maar even mee samen te vatten), wordt hij / zij vaak als lastig ervaren. De mensen van de Nevobo sturen dan meestal boze reacties terug en hebben overal een weerwoord op. De meest voorkomende reactie is: “Daar is geen budget voor, je mag blij zijn dat je dit al krijgt”.

Weet u, ik vind persoonlijk ‘er is geen budget voor’ de aller-slechtste smoes die er te bedenken is. Waarom is er geen budget voor? Wat is daarvan de reden? Vindt men het niet belangrijk? Vind men dat ze zich zelf maar moeten redden? Ik zou zeggen, zorg dan dat er budget voor is! Maak er budget voor vrij! Snij in andere kosten! Zorg voor meer inkomsten, zorg voor een kostensponsor voor deze posten. ‘Er is geen budget voor’ zou in een grote organisatie met ervaring in het organiseren van evenementen niet voor mogen komen. Absoluut ondenkbaar, geen budget is mijns inziens onwil, willen we geen euro’s voor uitgeven klinkt harder, maar komt op hetzelfde neer.

“Je mag blij zijn dat je wat krijgt” kun je als argument natuurlijk ook gewoon omdraaien. “Je mag als Bond blij zijn dat je onze diensten en kennis krijgt, want zonder ons was je toch ook helemaal nergens.” Wees als Bond blij dat ze ‘vragen’, dan weet je wat er leeft. Veronderstel dat iedereen heel braaf zijn mond zou houden en er stilletjes zou worden besloten om in het noorden of zuiden, ik noem maar wat, in het weekend van 4 en 5 november allemaal thuis te blijven, zonder afmelding.

Zo’n stilzwijgend protest tegen ‘geen reiskosten vergoeding, geen lunchkosten vergoeding op internationale toernooien’ Bond dan heb je een probleem. ‘Een groot plobleem’, zou een oud collega zeggen, die ploblemen had met een probleem. Een plobleem dat om een snelle oplossing vraagt, want anders zit de competitie op zijn kont. En dan heb je een nog groter plobleem met de clubs. Want er worden dan ik weet niet hoeveel clubs gedupeerd. En dat alleen om de peanuts voor reiskostenvergoeding, lunchkosten of de kosten voor een warme maaltijd. 

Om nog even terug te komen op het WKK in Koog aan de Zaan en Apeldoorn. Daar was er voor de lijnrechters geen budget voor een warme maaltijd, net als overigens in 2015 ook al het geval was. Wat kost dat dan wel in totaliteit? De lijnrechters dienden het zelf te regelen. Slapen en ontbijten was dik voor elkaar, verder een broodpakket in de avonduren en de rest van de dag moesten de vlaggenisten zelf maar voor hun  natje en droogje zorgen. Uiteraard op eigen kosten.

Enkele vlaggers bij het WKK werden drie dagen achter elkaar ingezet en moesten dus wel zelf die kosten tijdens die dagen voor eigen rekening nemen. Want drie dagen op ‘water en brood’ en dan ook nog onder druk een wedstrijd vlaggen is niet echt aan te bevelen. Er zat dus gewoon niets anders op, dan het zelf te regelen en zelf te betalen. 

En mocht u denken dat dit ook gemakkelijk uit hun vergoeding voor het vlaggen kan, dan zit u er helemaal naast. De beloning, naast de twee vrijkaarten die men mag aanvragen,  is namelijk € 15,00 voor een wedstrijd van de nationale teams, met een maximum van € 25,00 wanneer er meer wedstrijden op één dag gevlagd worden. Als dan  zelf de warme maaltijd moet worden betaald blijft er nog net een paar euro voor een drankje en een ijsje over. Overigens is de vergoeding van € 12,50 voor het vlaggen van een Eredivisiewedstrijd ook geen vetpot, maar dat terzijde.

Weet u wat heel mooi is, dat nu al bekend is dat Nederland een van de organisatoren voor het EK 2019 bij de mannen is. In drie speelsteden worden dan wedstrijden afgewerkt. Waarom is dat dan zo leuk? Nou, dat is wel zonneklaar in het kader van dit artikel, ja toch! In de budgettering van de kosten van het EK 2019 kunnen ‘hunnie’ dus nu al rekening houden met de kosten welke gemaakt dienen te worden voor reizen, lunch en warme maaltijden van de lijnrechters.

Dat is 2 jaar van te voren. Er staat nog geen letter en cijfer van het budget 2019 op papier, denken we, dus laten we er als eerste neerschrijven “Budget kosten lijnrechters onderverdeeld onder andere naar de drie genoemde posten.” Zoals ik al eerder zei: “Er is geen budget voor, is de aller-slechtste uitvlucht die er bestaat” Twee jaar de tijd, het zal ons benieuwen!

Wij vernemen verder dat een eigen mening ook niet altijd wordt gewaardeerd, helemaal niet als die niet strookt met de opvatting van de Bond. “Als je dat doet” of “deze mail heeft invloed op” komen dan weleens dreigend voor in een reactie van de Bond. En ja, zo’n eigen mening heeft dan ook gewoon invloed op de aanwijzing voor de wedstrijden die volgen, vertelde men ons. Dat degenen die reageren naar ons toe aangeven dat wel de argumenten maar niet hun naam in een mogelijk artikel mag worden genoemd zegt ons inziens ook heel veel over de cultuur binnen de bond in deze. En dan hebben we het nog niet over de zwijgende ‘meerderheid’ of is het een zwijgende ‘minderheid’ en hoor je alleen de negatieve kanten!

gh @ Vizier op Volleybal. Foto Jan van den Noort.