Vizier op volleybal

 

Nevobo geeft uitsluitsel over teamgelden

VoV, 25-11-2020. 10:15 uur. De Nevobo heeft haar verenigingen geïnformeerd dat een deel van de teamgelden die zijn afgedragen in dit kalenderjaar wordt gerestitueerd.  Door de overheidsmaatregelen m.b.t. het coronavirus konden in de tweede helft van het vorige seizoen (2019-2020) en in het eerste deel van het huidige seizoen (2020-2021) wedstrijden niet plaatsvinden. De Nevobo vindt het rechtvaardig om vanwege dit gegeven een deel van de teamgelden naar rato terug te storten naar de verenigingen.

De Nevobo wil ervoor zorgen dat de continuïteit van het volleybal met elkaar gewaarborgd blijft en is daarom gaan onderzoeken hoeveel van de betaalde teamgelden terug kan vloeien naar de verenigingen. Het doel hiervan is om de druk en de last van de gevolgen van het coronavirus zo goed mogelijk te verdelen.

Na instemming van de Financiële Commissie en de Bondsraad van de Nevobo, is er een oplossing gevonden, die is gecommuniceerd naar alle volleybalverenigingen. In deze oplossing wordt een onderscheid gemaakt tussen de tegemoetkoming voor het einde van vorig seizoen en de tegemoetkoming voor de eerste helft van het huidige seizoen.

Over de relatief korte periode waarin eind vorig seizoen niet kon worden gespeeld kan € 90.000,= worden verrekend met de verenigingen.  Voor de huidige seizoenshelft wordt € 372.565,= naar rato gerestitueerd naar de verenigingen.

Nadere uitleg: 70% van de teamgelden is nodig voor de dekking van personeelskosten en overige vaste lasten. 30% van de teamgelden bestaat uit variabele kosten. Deze 30% wordt gebruikt voor de berekening van de gedeeltelijke restitutie, naar rato van het aantal niet gespeelde wedstrijden. Er is één berekening voor alle verenigingen en voor het totaal van de verenigingen. Er is geen onderscheid gemaakt naar de individuele teams.

Gemiddeld hebben teams in de eerste seizoenshelft 7 wedstrijden niet gespeeld. Dit betekent dat 30% * (7/11) = 19% van het betaalde teamgeld per vereniging in de eerste helft van het seizoen 2020-2021 wordt gecompenseerd.  Alle verenigingsbesturen zijn geïnformeerd met een uitgebreide toelichting en berekening. De compensaties worden volgende maand verwerkt.

Vanuit het Kabinet wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw steunpakket voor sportverenigingen. In dit pakket komt 60 miljoen euro. Er wordt op dit moment uitgewerkt onder welke voorwaarden verenigingen deze compensatie kunnen gaan aanvragen, en de Nevobo helpt hieraan mee. “Bondsafdrachten”, zoals teamgelden en contributies worden onderdeel van de compensatie bij de verenigingen. De Nevobo zal op nevobo.nl en via updates per mail de verenigingen blijven wijzen op deze mogelijkheden en waar mogelijk ondersteunen bij de aanvragen.

gh @ VoV, bron Nevobo.nl. Foto Jan van den Noort.