Vizier op volleybal

 

Promoveert US D1 naar de Eredivisie?

VoV, 15-06-2018. 8:27 uur. De Algemene Ledenvergadering van US Amsterdam was afgelopen donderdag 14 juni, gisteren dus, bijeen. Van de eerder aangekondigde gebruikelijke punten op de agenda werd afgeweken. Omdat US van de Nevobo het verzoek had gekregen of de club een verzoek wilde indienen voor licentieaanvraag voor de Eredivisie dames. Dit omdat aan VC Weert geen licentie meer werd verstrekt en OBEG Donitas had afgezien van promotie. Nu was het de beurt aan US om na te denken over de stap omhoog.

US is al een aantal jaren bezig met de voorbereiding voor deze stap omhoog, met het verzoek van de Nevobo nu kwam het hele proces in een stroomversnelling. Maar het is tevens de kans om door te pakken, de kans om er voor te gaan en daarom heeft US ‘ja‘ gezegd tegen de Nevobo.

Er diende echter nog wel veel werk verzet te worden om een goede aanvraag in te dienen, maar dit kon uiteraard niet gedaan worden zonder toelichting op en goedkeuring van de van de Algemene Ledenvergadering. Daarom werd de agenda gisteravond aangepast met inbreng van het plan voor de Eredivisie en de stemming daarover.

De uitkomst van de stemming was positief, ongeveer driekwart van de aanwezigen was voor de aanvraag en keurde het plan dus goed. Het dossier wordt nu naar de Nevobo gestuurd en zij moeten het beoordelen. Eigenlijk verwacht iedereen bij US dat de Nevobo akkoord zal gegeven en de Eredivisielicentie aan de club zal worden verstrekt.

Als US dienaangaande met een persverklaring komt, berichten we dit uiteraard.

gh @ Vizier op Volleybal. Foto Rudy van ’t Rood.