Vizier op volleybal

 

Bezien Uit Een Ander Perspectief (11-2022)

VoV, 30-11-2022. 6:22 uur.  Kennis is macht, maar kennis delen is kracht. In ons landje moet je om bepaalde banen of functies te krijgen kunnen aantonen dat je een bepaald niveau of bepaalde opleiding hebt gehad.

Dit geldt ook in de volleybalwereld. Om op een bepaald niveau te kunnen en/of mogen trainen is een diploma nodig (VT 2/3/4) voor (indoor)scheidsrechters kennen we V4, VS 3 en VS 4 (top).  Ook aan begeleiders en beoordelaars worden cursussen aangeboden.

En voor de spelers/clubs? Formeel helemaal niets. Een ongemak waar iets aan gedaan moet worden om onderlinge misverstanden te voorkomen.

Een clubavond met bijvoorbeeld aandacht voor de info op deze site (KLIK OP DEZE LINK) zou een goed begin voor het nieuwe volleybalseizoen.

Niet alleen om kennis van bestaande regels te hernieuwen, maar ook om nieuwe aanpassingen te begrijpen en dus vooral om tijdens het seizoen begrip te kunnen hebben voor situaties die zich voordoen.

Volleybal(spel)regels zijn niet moeilijk, behalve als ze moeilijk zijn is een toepasselijke paradox.

Het lijkt erop dat veel onbegrip over beslissingen ontstaan door mindere kennis van de (moeilijkere) spelregels. En dan spreek ik niet over een bal in/uit of al dan niet touché.

Het gaat hier bijvoorbeeld om net- of voetfouten die geen fouten zijn.

Een tweetal voorbeelden waarbij de scheidsrechter wordt verweten dat hij “niks” ziet;

Wanneer een blokkeerder het net aanraakt aan de andere zijde dan waar de werkelijke aanval plaats vindt is dat niet fout omdat de bal dan niet in de buurt is en de blokkeerder het net aanraakt terwijl hij niet de bal speelt.

Of deze:

 De blokkeerder heeft het recht om elke bal boven de netrand te spelen in het speelveld van de tegenstander mits:

 # de bal na het eerste of tweede contact van de tegenstander naar zijn zijde van het net komt én

 # er géén tegenstander dicht genoeg bij het net en de bal is om de bal nog te kunnen spelen.

# Is dit wel het geval en de blokkeerder van team A blokkeert de bal vóór de aanvalsslag van een speler van team B dan maakt de blokkeerder wel een fout volgens 14.6.1.

Ja, in dit soort zaken gaat het vaak over mitsen en énnen.

Iets meer kennis van deze mitsen en énnen zou best kunnen leiden tot meer begrip voor de scheidsrechter die “niks” ziet.

gh @  VoV. Ingezonden column. Foto Jan van den Noort.