Vizier op volleybal

 

Brainstormen m.b.t. lock-in van het NL-volleybal

VoV, 23-04-2020. 11:01 uur. Sinds half maart is het volleybal tot een abrupt einde gekomen. Natuurlijk mist elke volleyballiefhebber deze favoriete bezigheid vreselijk. Want wat is het een mooie sport, dat volleybal.

Het is zeker dat we tot 1 juni het volleyballen moeten missen, maar mogelijk ook zelfs in juni. Het ziet er zelfs, maar helaas, eerder naar uit dat we pas in augustus op zijn vroegst weer kunnen starten. Met alle consequenties van dien. Nieuw aangestelde trainers, die welicht nog voor het eerst met het team moeten kennismaken, nieuwe spelers/speelsters die nog niet hebben getraind met hun nieuwe teamgenoten.

En vragen zoals “hoe komen we tot de juiste of gewenste teamsamenstelling?”. Selectietrainingen, scouting, of iemand uitproberen op een of meerdere trainingen zit er niet in of slechts minimaal. Zeker is dat er zometeen keuzes gemaakt moeten worden en het is nooit te vroeg om daar alvast over na te denken.

De beste aanname voor nu is een start van het volleybal in augustus van dit jaar. En als de coronacrisis deze start ook nog niet toestaat, zullen onderstaande maatregelen en tips nog steeds gelden, maar wellicht aangevuld dienen te worden met bijvoorbeeld een latere compettiestart?

Hoe dan ook, we moeten nadenken over hoe we een lock-in van het volleybal vormgeven in een 1,5 meter economie. En juist die 1,5 meter maatschappij stelt strikte voorwaarden, welke de komende jaren nog doordreunen.

Zodra het kabinet besluit om het sporten nog meer of in zijn geheel open te stellen, willen we uiteraard direct starten. Echter zal met veel aspecten en disciplines rekening moeten worden gehouden. En het is goed om daar vooraf over na te denken. Dat is zelfs vereist, want zonder goed plan kunnen of mogen we niet aan de gang.

Hierbij wil ik een aanzet tot zo’n plan neerleggen, zeker niet voorgekauwd, maar prima voer om te brainstormen. Toepasbaar, zeker nog niet volledig, maar voldoende stof tot discussie. Het uiteindelijke doel is dat we met z’n allen een zo’n goed mogelijk, maar doordacht plan neerleggen, zodat we bij wijze van spreken gisteren alweer hadden kunnen starten met volleyballen.

Een aantal algemene kaders gelden overal en altijd, namelijk

– Gezondheid is ons belangrijkste goed
– Volg de richtlijnen van het kabinet en het RIVM
– Hou altijd de AVG-privacy richtlijnen in acht

Eén ding is zeker : HET KAN, SAMEN HOUDEN WE ONZE SPORT IN STAND

De sporter zelf

De sporter zelf is natuurlijk de belangrijkste schakel in alle te nemen maatregelen.

Een aantal richtlijnen voor de sporter

• Wees ten alle tijden 100% bewust van de gevaren van dit virus
• Maar accepteer ook dat er nooit 100% garantie bestaat
Volleyballen met 1,5 meter afstand kan NIET en is een illusie, maar we kunnen wel de randvoorwaarden zodanig invullen, dat we het risico verkleinen of het risico bij de sporter en de sportactie op dat moment houden
• Alles valt of staat bij de juiste attitude en gedrag (hou de regels in acht en acteer daar naar)
• Ben je ziekerig, heb je koorts, kom dan niet naar training of wedstrijd
• Met mondkapje trainen of spelen lijkt een optie, maar is niet handig en zeker geen garantie
• Was regelmatig je handen (sowiseo voor en na elke training of wedstrijd)
• Hou rekening met elkaar
• ….

De trainer/coach

De trainer/coach heeft de schone taak om voor zichzelf de regels in acht te nemen, maar daarnaast ook erop toe te zien dat de omgeving zich aan de regels houdt.

Een aantal richtlijnen voor de trainer/coach

• Houd zoveel mogelijk afstand
• Je hebt voorbeeldgedrag (dus handen wassen, geen handen schudden, afstand bewaren, etc. geldt ook voor jou)
• Wees op de hoogte van ieders verantwoordelijkheid in relatie met dit virus en spreek hen daarop aan. Als trainer/coach ben je de spin in het web
• Spreek je team aan en bemoedig hun toepassing van de regels
• Accepteer dat er nooit 100% garantie bestaat
• …

De vereniging

De vereniging speelt een belangrijke rol in het faciliteren van alle randzaken en heeft uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid voor hun sportleden

Een aantal richtlijnen voor de vereniging

• Stel een eenduidig protocol op
• Communiceer helder en zo vaak mogelijk
• Maak een trainingsrooster met ruimte voor vertrek en aankomst op de trainingsvelden.
• Als er op meerdere velden tegelijkertijd kan worden getraind, maak dan een rooster, waarop elk veld een verspringende aanvangstijd heeft.
• Elke training eindigt 5 minuten eerder en begint 5 minuten later. (Zodat spreiding ontstaat in de opeenvolgende trainingsgroepen op hetzelfde veld)
• Maak een schema voor de kleedkamers en het omkleden (of hou de kleedkamers nog even dicht)
• Kijk bij het maken van het trainingsrooster naar het aantal teams mannelijk of vrouwelijk (zodat je kleedkamers kan vrijhouden of kan inplannen of kan verdelen over max. 2 teams)
• Blijf communiceren
• ….

Trainingen

Als een training plaatsvindt, zijn er veel zaken die je vooraf kan regelen om de risico’s van besmetting zoveel mogelijk teniet te doen. Bij trainingen zijn meerdere disciplines betrokken, namelijk de vereniging, de sporthal, de trainer en het team zelf.

Een aantal richtlijnen hoe zaken tijdens of rondom een training georganiseerd kunnen worden

• Breng, indien mogelijk scheidingswanden aan tussen trainingsvelden
• Stel meer (maar korte) drinkpauzes in
• 5 minuten later beginnen en 5 minuten eerder ophouden
• Thuis douchen of via doordacht opgezet schema voor gebruik van de kleedkamers
• Iedereen neemt eigen drinkfles mee of elk team krijgt per team 12 genummerde bidons (zodat iedereen individueel een eigen fles heeft)
• Iedereen neemt een eigen handdoekje mee voor tijdens de training (gezicht afvegen e.d.)
• Wees gedisciplineerd en wees op tijd op de training en verlaat op tijd het trainingsveld
• Geen spullen achterlaten in kleedkamers (dus niet alleen geen waardevolle spullen, maar helemaal geen spullen meer achterlaten)
• Zorg dat elk team zijn of haar eigen ballen heeft
• Maak 1 persoon verantwoordelijk voor het beheer van deze ballen
• Maak alle ballen schoon voor elke training/wedstrijd
• Was direct voor en na de training je handen
• ….

Wedstrijden

Voor wedstrijden gelden minimaal dezelfde regels als voor trainingen, maar bij wedstrijden zijn er nog veel extra zaken te regelen.
Extra aandachtspunten om wedstrijden goed te organiseren
• Vervoer naar wedstrijd met max. 2 personen per auto (betekent wel meer auto’s, maar dat is ook weer goed voor de tankstationhouders in Nederland)
• Neem bij binnenkomst in het sportcafé de regels t.a.v. 1,5 meter afstand in acht (ten minste t.o.v. niet teamleden)
• Hou de voorbespreking beperkt en op het wedstrijdveld
• Betreed pas het wedstrijdveld, als de voorgaande teams het veld hebben verlaten
• Blijf na afloop van de wedstrijd NIET op het veld hangen, maar maak het veld vrij voor de teams erna
• Veldwissel (zie richtlijnen bij paragraaf Nevobo)
• Begroetingsceremonie (zie richtlijnen bij paragraaf Nevobo)
• Elk team heeft eigen set ballen (en maakt deze schoon voor de wedstrijd)
• Zorg voor cleaningsmateriaal voor de (wedstrijd)ballen
• Geen spullen achterlaten in kleedkamers
• Eigen spullen netjes in de tas opgeborgen en tas meegenomen tot in de zaal.
• Was direct voor en na de wedstrijd je handen
• …..

Nevobo

Vanuit de volleybalbond zullen de spelregels moeten worden herzien om zoveel de 1,5 meter afstand te kunnen bewaken. Tevens zijn er diverse protocollen die net iets anders ingericht moeten worden.

Bij het aanpassen van regels en protocollen, valt te denken aan

• Neem een ruimere tijdsmarge tussen wedstrijden in acht (om ophoping van wachtende teams te voorkomen)
• Begroetingsceremonie (op 3 meterlijn tegenover elkaar met Japanse buiging, vriendelijke knikbeweging, duim omhoog, etc. en weglopen naar de zijkant van het veld, langs de scheidsrechterstoel)
• Hou bij het tossen de 1,5 meter afstand in acht (en dus de toss-actie niet centreren bij de tellerstafel met beide scheidsrechters, aanvoerders en tellers)
• Spugen is rode kaart en uitsluiting van volleybal voor bepaalde periode (denk dus na over mogelijke corona gerelateerde incidenten, die vragen om zwaardere straffen)
• Tijdens time-outs wordt niet gezeurd over in het veld staan, maar wordt een grotere cirkel juist aangemoedigd
• Bij veldwissel gaat de gehele ploeg om het veld heen (dus niet alleen de spelende 6/7)
• Scheidsrechters dragen handschoenen (en mondkapje)
• Er wordt alleen gebruik gemaakt van de hand/knijp fluiten
• Tellers dragen handschoenen (en mondkapje)
• Tellertafel zodanig positioneren dat zoveel mogelijk aan de 1,5 meter afstand wordt voldaan (bv. Op een hoek tegenover de spelersbanken)
• …..

Sporthallen

Ook van de beheerders en eigenaren van sporthallen en -zalen wordt veel flexibiliteit gevraagd.

Een aantal richtlijnen waar sporthallen rekening mee kunnen/moeten houden
• Scheidingswanden tussen de verschillende velden
• Schone vloeren (dagelijks of meerdere malen per dag de boenmachine gebruiken)
• In eerste instantie wellicht met gesloten kleedkamers (sporters komen al in sporttenue aan)
• Of indien kleedkamers wel open zijn, in ieder geval schone kleedkamers
• Gebruiksrooster opstellen (rekening houdend met gespreide aanvangstijden, mannen en vrouwen teams, meerdere sporten op een dag, etc.)
• Scheiden entree en uitgang
• Looproutes uitwerken (beginnen al buiten op de parkeerplaats)
• Plan voldoende ruimte tussen verschillende sportgebruikers van de sporthal in
• ……

Onze Sportcafé’s

De sportcafé’s zijn voor iedere sportbeoefenaar een belangrijke schakel. Wat moet de breedtesport (maar ook onze topsport) doen zonder die geweldige 3e helft. Deze beroepstak wordt helaas bijzonder hard getroffen. De belangrijkste regels zitten al ingesloten in de horecaplannen t.a.v. een lock-in, en gelden ook in het geval van sportevenementen.

Een aantal ideeën omtrent de toe te passen regels

• Hou 1,5 meter afstand
• Zet een ruimere tafel opstelling op
• Looproutes en zones achter de bar en in de keuken
• Spreek publiek en sporters er op aan
• Introduceer koffieautomaten (met contactloos betalen)
• Introduceer frisdrank- en snoepautomaten (met contactloos betalen)
• …..

Ouders en publiek

De ouders en het publiek zijn wellicht de moeilijkste categorie (je weet maar nooit wie er allemaal de tribune opgaat), maar ook de meest onmisbare schakel. Wat moeten jeugdige sporters nu zonder de aanmoedigingen van opa en oma, ouders, vriendjes en vriendinnen, etc. Een ondenkbare situatie in de breedtesport.

De algemene regels zijn hier voornamelijk van toepassing

• Hou de algemene regels in acht
• Houd afstand
• Beperk je bij het brengen van jeugdsporters naar de trainingen tot de entree (de kinderen hoven niet helemaal te worden begeleid tot in de kleedkamers, etc.)
• Wees enthousiast
• Maar wees ook bewust dat bij overmoedige en te enthousiaste aanmoedigingen, de verspreidingscirkel van mogelijk schadelijke deeltjes zich makkelijker verspreid
• Heb respect en houd rekening voor diegene die anders rechts, links of voor/achter van je had gestaan
• …..

Ik realiseer me ten zeerste dat ik niet volledig ben, dat er nog veel meer regels zijn te bedenken of dat bepaalde regels anders ingevuld kunnen worden.

Ik hoop echter dat dit een aanzet geeft om er verder over na te denken, zodat we uiteindelijk met z’n allen tot een compleet pakket aan maatregelen komen, welk werkbaar is, maar bovenal het volleyballen weer mogelijk maakt.

Schroom niet, Peter Karreman, p.karreman@upcmail.nl 

gh @ VoV., foto’s Jan van den Noort.