Vizier op volleybal

 

Bundesliga legt clubs pakket Coronamaatregelen voor

VoV, 23-04-2020. 4:46 uur. Het bestuur van de Volleybal Bundesliga in Duitsland heeft een pakket maatregelen aan haar leden voorgelegd, die erop gericht is de clubs zonder schadelijke gevolgen door de coronacrisis te loodsen. Het pakket omvat totaal 29 actiepunten, waarbij is gestreefd om de clubs financieel en organisatorisch te ontlasten. Onder andere is opgenomen een bedrag van 200.000 euro aan kortingen op afdrachten door de clubs als ook een bedrag van ongeveer 100.000 euro aan besparing op de eigen huishouding.

“De clubs moeten hun energie steken in de hervatting van de competitie en hun aandacht vestigen op het managen van deze crisis. Het voorstel aan maatregelen is bedoeld om op korte, middellange en lange termijn de clubs lucht te geven. Daarbij heeft het behoud van alle Bundesligaclubs de grootste prioriteit. Om dat te kunnen realiseren wordt voor alle clubs, die in problemen komen, naar specifiek voor hen bedoelde oplossingen gezocht.

De door de jaren heen opgebouwde professionaliteit van de Bundesliga moet niet aangetast worden door deze crisis, om ze ook in de toekomst als attractieve en betrouwbare partij voor sponsoren en mediapartners te behouden. Belangrijk was om maatregelen te nemen die de clubs ontlasten van financiële en organisatorische obstakels, zonder dat deze een negatief effect hadden op de marktwaarde van de 1ste Bundesliga.”

In de 2de Bundesliga is de focus vooral gericht op het behoud van alle daarin uitkomende clubs bij de hervatting van het nieuwe seizoen. De scheidsrechters in de Bundesliga hebben ook een teken van hun solidariteit met de clubs gegeven door gedeeltelijk van hun vergoedingen af te zien. Doordat drie clubs volgend seizoen geen licentie voor de 1ste Bundesliga meer aanvragen ontvangt de Volleybal Bundesliga als organisatie een getal van zes cijfers minder aan inkomsten, hetgeen men met besparingen wil opvangen, zonder de clubs grotere verplichtingen op te leggen.

Om liquiditeitsproblemen te voorkomen is het de clubs toegestaan om de kosten voor teamgelden en van de licenties in termijnen te betalen. Ook is er sprake van dat boetes die al opgelegd zijn vanwege het niet voldoen aan licentievoorwaarden opgeschort zullen worden.

Alle voorgestelde maatregelen zullen vooreerst alleen voor het seizoen 2020/2021 gelden.

gh @ Vizier op Volleybal.