Vizier op volleybal

 

De jeugd moet altijd onbeperkt overal kunnen meespelen.

VoV, 28-03-2023. 5:35 uur. We ontvingen een ingezonden bericht over het feit dat jeugdspelers en – speelsters in de huidige regelgeving onbeperkt overal mee mogen spelen. Schrijver heeft met zijn stelling de intentie om hierover nog eens na te laten denken, is het wel goed dat dit onbeperkt overal mag?

We citeren: “Ik wil even wat kwijt dat jeugdspeelsters onbeperkt overal mogen meespelen. Er zijn soms situaties waarin dit een behoorlijke competitievervalsing lijkt te zijn. Ik snap dat het mag. Ik zou het ook doen als ik de speelsters ervoor zou hebben, maar………

Ik geef een voorbeeld: Een paar speelsters spelen in een topdivisieteam mee en doen ook mee bij wedstrijden in de 3e divisie. Deze overgang is eigenlijk te veel van het goede.

Als je meespeelt om de bovenste plekken en je dan geconfronteerd wordt met zulke speelsters, dan is het wel een frustratie momentje omdat je weet dat als deze speelsters niet hadden meegedaan, je dan wel had gewonnen van dat betreffende team.

Eigenlijk zou een kleine beperking in het leven moeten worden geroepen door de bond over het op een lager niveau meespelen. Als je meespeelt in de Topdivisie dan zou je bijvoorbeeld alleen nog maar in de landelijke competitie (t/m 2e divisie) mee mogen doen en niet meer in de regionale competitie. Deze beperking hoeft dan niet in de regionale competitie te worden ingevoerd.

Dit voorstel zal vast en zeker medestanders hebben maar ook tegenstanders. Daar ben ik me van bewust. Misschien worden sommigen nu getriggerd om dit eens te bekijken maar misschien ook niet.”

gh @ VoV. Foto Jan van den Noort.