Vizier op volleybal

 

Dreigende teloorgang van NL-Jeugdvolleybal

VoV, 14-03-2019. 15:00 uur. Met dit artikel hebben we getracht om de cijfers te analyseren die onder de Jeugd (CMV, C, B en A) Nevobo ledenaantallen zitten (in de afgelopen 5 jaar).

Graag willen wij hiermee een bijdrage leveren om de aantrekkelijkheid van het jeugdvolleybal te herstellen en om de komende activiteiten (ook bij de Nevobo) met de juiste prioritering aan te pakken.

Waar is de Nevobo op dit moment mee bezig (zie update Peter van Tarel manager sportontwikkeling Nevobo https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/02/26/competitie-volop-in-beweging ):

  • Jongens werven en behouden (In de afgelopen periode zijn er talloze bijeenkomsten georganiseerd).
  • De Nevobo initieert nu een 6 maanden durend traject om het volleybal voor A, B en C spelers leuker te maken.
  • Enkele “kleinere” spelregelwijzigingen in het CMV worden op dit moment uitgetest (zie verder). Naast de eerdere spelregelwijzigingen die reeds per 1-9-2017 zijn ingevoerd (zie https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2017/03/04/wijzigingen-cool-moves-volley-spelregels-2017-2018 ).

De cijfers:

De numerieke hoeveelheid jongens (CMV 1-6) die per 1-1-2015 bij de Nevobo stonden ingeschreven is gedaald van 3.577 naar 3.510 (per 1-1-2019). De afname in deelnemers bedraagt dan ook maar 67 jongens (een afname van 1,9%).

Conclusie: Alhoewel elke afname in volleyballende jongens er één teveel is, valt het eigenlijk in aantallen en procentueel mee. Het beeld (zoals dat in voornoemde jongens bijeenkomsten wordt gepredikt) dat het jongensvolleybal steeds verder uitgehold wordt, blijkt dan ook niet reëel. De teloorgang van de jongens is namelijk al ver voor 1-1-2015 begonnen en in de laatste 5 jaren onder o.a. smashbal invloeden nagenoeg tot stilstand gekomen. Bijeenkomsten om met name meer jongens te werven zijn natuurlijk prima (maar je zult dat zeker ook moeten verweven in de aan te bieden opleidingsmethodiek).

De numerieke hoeveelheid meisjes (CMV 1-6) die in de afgelopen 5 jaar bij de Nevobo stonden ingeschreven is drastisch terug gevallen. In de afgelopen 5 jaar is het numerieke aantal van 16.383 als een speer terug gegaan naar 13.305. Een afname van maar liefst 3.078 meisjes in 5 jaar (een daling van 18,8%).

Conclusie: In de afgelopen 5 jaar is de afname van volleyballende CMV meisjes gigantisch gedaald. In 5 jaar tijd is circa 20% van het totale ledenbestand eraf gevallen. Volgens mij ligt hier prioriteit nummer 1 om dat met elkaar te onderzoeken en aan te gaan pakken (het CMV dus). Dit lijkt een voorbode te gaan worden dat de huidige problematiek van de jongens ook op termijn van toepassing zal zijn op de meiden. Als dat zo zou zijn, houden we bar weinig over.

Voor de volledigheid plaatsen we hierna de procentuele verschillen (afname is rood en toename is groen) in de afgelopen 5 jaar van de A, B en C leden naar geslacht.

Jongens A         5% afname        Jongens B         13% afname      Jongens C         20% afname

Meiden A          6% toename      Meisjes B          7% afname        Meisjes C          11,5% afname

Conclusie: Cijfers zijn natuurlijk niet verrassend als je weet dat de groeimotor voor de A, B en C jeugd op dit moment hapert. De afname van de CMV leden wordt natuurlijk voortgezet in de leden cijfers hierna (van de A, B en C jeugd). De geringe afname van de A, de gemiddelde afname van B en de grote afname van C geeft dit beeld ook duidelijk weer. Immers een afname aan de CMV onderkant (niveau 1) heeft de volgende 5 jaar nodig om zichtbaar te worden in de C jeugd. Doordat we in de C, B en A spreken over een dubbel jaar (kinderen blijven over het algemeen 2 jaar in een klasse) is de tijd dat CMV minnen het C, B en A volleybal bereiken maximaal 7, 9 en 11 jaar.

Opbouw CMV niveau deelnemers (per 1-1-2019):

CMV 1 165 M               524 V               totaal CMV 1 689

CMV 2 396 M               1.303 V

CMV 3 583 M               2.040 V

CMV 4 723 M               2.713 V

CMV 5 769 M               3.189 V

CMV 6 873 M               3.536 V            totaal CMV 6 4.409

Conclusie: Per 1-1-2020 zullen 4.409 leden (in theorie) ingedeeld worden bij de C jeugd, dat betekent dat er 4.409 leden uitgeschreven worden bij het CMV. De aanmonstering op niveau 1 zal deze uit te schrijven leden goed moeten maken. Als deze aanmonstering echter net zo hoog is als in 2018 zal dat betekenen dat de CMV groep met 3.720 zal afnemen. En dat betekent weer dat de zij instroom gelijk moet zijn aan 3.720 om hetzelfde aantal CMV leden te houden. En dat lijkt mij een volstrekt onmogelijke taak.

Dus ook naar de nabije toekomst toe kunnen we vaststellen dat de afname van het aantal CMV leden met rasse schreden zal worden vervolgd. Helaas, maar dat kan niet anders als we de cijfers goed interpreteren.

Algehele conclusie: Om de teloorgang van het Nederlandse jeugdvolleybal te stoppen moeten we dus naar het CMV kijken. In het verleden was het CMV de groeimotor van het jeugdvolleybal maar dat is ie helaas niet meer (bij de jongens kwam er zand in zo’n 10 jaar en bij de meiden zo’n 5 jaar geleden). Sterker nog de met zand volgelopen motor dreigt op een debacle af te stevenen.

Het blijft vreemd om te zien dat de neergang reeds 5 jaar aan de gang is en dat de Nevobo daar pas 2 jaar geleden met “kleine” spelregelwijzigingen op gereageerd heeft.

Bij deze exercitie (onder leiding van Bart Schmeits) zijn de navolgende wijzigingen per seizoen 2017 / 2018 in de CMV spelregels ingebed:

  • Algemeen: Teams mogen in plaats van uit 4, ook uit 3 spelers bestaan.
  • Niveau 2: Wanneer er onduidelijkheid is over wie het veld moet verlaten, spelen de kinderen eenmaal Steen-Papier-Schaar. De verliezer verlaat het veld (dit is geen verplichte regel, maar een advies).
  • Vang-gooi beweging: er is onduidelijkheid over hoe deze beweging uitgevoerd moet worden. In de nieuwe spelregels wordt beschreven wat er WEL de bedoeling is, in plaats van wat NIET de bedoeling is.

Helaas hebben deze wijzigingen (per september 2017) totaal niet geleid tot het doorbreken van de negatieve curve. De daling is gewoon door gegaan.

Op dit moment worden nog een aantal andere (de in ieder geval bij ons bekend) hele kleine spelregelwijzigingen uit getest:

Niveau 1-2-3: Bonuspunten voor wat wél lukt in plaats van het veld verlaten als iets niet lukt

Niveau 2-3: De invloed van de service op het spelverloop

Niveau 2: terugverdienen van spelers door drie vangballen

Niveau 4: Vang-gooi beweging bij 1e OF 2e balcontact toestaan

Niveau 6: Méér smashen, bonuspunt

Ik verwacht dat deze mogelijke spelregelwijzigingen veel te klein zijn om te kunnen bijdragen aan het verhogen van de ledenparticipatie van onze jongste jeugd. Om spelplezier te bevorderen moet je het niet zoeken in regels om de nadelen van een methodiek te corrigeren, maar veel meer in het opzetten van een methodiek waarin de voordelen leidend zijn. De net-hoogte en zo’n klein mogelijke teams speelt hier volgens mij een cruciale rol in.

Om het CMV opnieuw een groeimotor te laten zijn, lijkt erg lastig. Kinderen ervaren het CMV op dit moment als: Te moeilijk in het begin, bewegen zonder doel is not done, te weinig balcontacten, gestraft worden als je een fout maakt, statisch, tegen gehouden worden door regels, scoren via een “echte” smash is onmogelijk (nethoogte 2 meter) enzovoorts. Onze hedendaagse kinderen willen snel succes zien, maar dat lijkt met de technische opbouw van het CMV niet of moeilijk mogelijk.

Samen met Sliedrecht Sport (Remko Kenter en Sabine Blomert) hebben we Basis Volley ontwikkeld. Basis Volley aangevuld met een op een paar punten gewijzigd Smashbal kan de doorbraak betekenen in de zeer dringend benodigde aanwas en opnieuw de functie als groeimotor voor het A, B en C jeugd en het senioren volleybal worden. Als we nu niets doen, gaan we met het meiden volleybal de route van het jongens volleybal achterna en ik denk dat iedereen (die nauw betrokken is bij het jongensvolleybal) zal adviseren om zeker niet op deze weg te komen.

Graag wil ik op een volgend moment nader inzoomen hoe je dat zou kunnen doen met een volledig toegeruste methodiek aangevuld met smashbal en clinic voorbeelden. Maar het is 5 voor 12 en ik denk dat de prioriteiten (zie hiervoor) volledig verkeerd staan.

Voor een succesvol voortbestaan is het van het grootste belang dat we kinderen kunnen enthousiasmeren (als zij gaan kiezen) voor onze sport. Over het algemeen zullen zij op A, B en C leeftijd niet meer kiezen. En we kunnen helaas constateren dat kinderen op CMV leeftijd onvoldoende kiezen voor het volleybal. Het lijkt mij dan ook veel beter om te kijken naar de oorzaken hiervan en deze oorzaken weg te nemen middels een passende jeugd methodiek. Alleen dan kunnen we weer een gezonde basis creëren voor onze gezamenlijke passie.

gh @ VoV, artikel van Peter van der Ven. www.smashbal.nl

PS: De getallen zoals ik die heb gebruikt zijn afkomstig van de Nevobo (ledenaantallen van de afgelopen 5 jaren). De beachvolleybal- en zitvolleyballeden hebben we natuurlijk buiten de vergelijkingen gehouden.