Vizier op volleybal

 

Enquête Nevobo aanpassing spelregels

VoV, 20-12-2018. 6:16 uur. U kent hem ongetwijfeld wel, die slogan van de belastingdienst. “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.”  Om in de jungle van regeltjes de juiste weg te vinden, de weg die naar de juiste uitkomst leidt.  Nou de Nevobo, in casu de werkgroep arbitrage wil ook haar steentje bijdragen om het volleyballeven leuker en makkelijker te maken door te blijven werken aan de ontwikkeling en innovatie van de volleybalsport, getuige onderstaande enquête, die we onverkort publiceren.

We kunnen ons voorstellen dat u ook een mening hebt over de genoemde punten, het er wel of niet mee eens bent ook al bent u geen trainer, assistent trainer, coach of scheidsrechter. Want aan hen was de enquête gericht, maar gewoon speler, fan, volger, of iemand die de volleybalsport een warm hart toedraagt. Ook dan mag u uw mening geven, want velen weten tenslotte veel meer. De tekst luidt:

“Kortgeleden zijn diverse voorstellen,  die de afgelopen jaren zijn ontvangen via spelplezier@nevobo.nl  besproken. De werkgroep Arbitrage heeft, in samenspraak met de taakgroep Spelregels en het management van de Nevobo, het voornemen om nieuwe spelregels in te voeren per seizoen 2019-2020.

Om deze wijzigingen met succes door te voeren is breed draagvlak noodzakelijk. Middels een enquête willen wij jou, als betrokken trainer/coach/scheidsrechter, vragen om vanuit jouw optiek kritisch te kijken naar de voorstellen en de enquête in te vullen. Misschien is het zelfs mogelijk om tijdens trainings- of oefenwedstrijden e.e.a. uit te proberen, zodat je praktijkervaring kan worden meegenomen bij het invullen van de enquête.

De drie belangrijkste voorstellen voor de spelregelwijzigingen zijn de internal pass, het afschaffen opstellingsfouten voor het serverende team en de spelerswissel.

Internal pass:  Voorstel: de 2e bal (set-up) die bovenhands met de vingers gespeeld wordt én die aan de eigen kant van het net blijft, is altijd goed, tenzij die gedragen of vastgehouden wordt. Dit voorstel geldt voor Topdivisie en lager (in de Eredivisie wordt dit al toegepast)

Opstellingsfouten afschaffen voor het serverende teamVoorstel: Het serverende team kan geen opstellingsfouten meer maken met betrekking tot “links – rechts”, wel “voor – achter”. Het team blijft verantwoordelijk voor de juiste servicevolgorde. Notatie van beginopstelling is een vereiste. Bij het DWF Live bijhouden verloopt dit via DWF. Bij het DWF Resultaat invoeren moet op een andere manier (opstellingsbriefjes) de beginopstelling genoteerd worden. Dit voorstel geldt voor Topdivisie en lager.

Spelerwissel:  Voorstel: De wisselregel die nu al geldt voor de senioren Topdivisie t/m laagste klasse en voor de A/B/C – jeugd Hoofd- en Topklasse uitbreiden naar alle klassen A/B/C -jeugd. Het gaat hierbij om de wisselregel waarbij één speler meerdere maken per set kan worden gewisseld.  Dit voorstel geldt voor ABC – jeugd 1e klasse en lager.

Het resultaat van deze enquête is mede bepalend voor het wel/niet invoeren van de spelregelwijzigingen. Hierbij wordt nog gekeken of het haalbaar is om één of meerdere van deze voorstellen bij oefenwedstrijden uit te testen.

Mail ons uw zienswijze. Dat kan naar g.heerink@arghent.nl  dan zullen wij de meningen samengevat publiceren in een volgend artikel. En wellicht kunt u zo zonder dat u de enquête mag invullen uw steentje bijdragen aan het wel of niet doorgaan van de regelwijziging.

We zijn wel benieuwd, met name over hoe men denkt over de internal pass en de opstellingsfout. Snappen we het nog straks op de tribunes?

gh @ Vizier op Volleybal. Foto Jan van den Noort.