Vizier op volleybal

 

Geen EK U22 Beachvolleybal in Nederland

VoV, 06-06-2020. 4:05 uur. Het EK U22 Beachvolleybal zal dit kalenderjaar definitief NIET plaatsvinden in Vlissingen. Dat heeft de Nevobo besloten in overleg met de Europese Volleybalbond CEV en met de autoriteiten in Zeeland. De Nevobo is momenteel in gesprek met de CEV over de toewijzing van eenzelfde evenement voor 2021.

#EuroBeachVolleyU22 zou in eerste instantie worden gespeeld van 3 t/m 7 juni. Gezien alle ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus, werd eind maart besloten het evenement te verplaatsen naar 2 t/m 6 september.

Helaas blijkt nu dat ook begin september te vroeg komt voor het organiseren van dit EK. Tot 1 september zijn vergunningsplichtige evenementen verboden, daarna wil het ministerie van VWS onder strenge restricties een aantal proefevenementen toestaan. Bij deze evenementen is slechts onder beperkende voorwaarden publiek toegestaan. Het EK Beachvolleybal U22 wordt door het ministerie niet als een van deze proefevenementen aangemerkt waardoor het onmogelijk is om dit toernooi te organiseren.

Rondom het Europees Kampioenschap Beachvolleybal U22 zouden side events georganiseerd worden die gericht zijn op het verhogen van de sportparticipatie in en rond Vlissingen. Gezien de versoepelde coronamaatregelen is het wel toegestaan deze side events alsnog door te laten gaan. Over de precieze invulling en uitvoering hiervan zijn de Nevobo en de Provincie Zeeland op dit moment in overleg.

De Nevobo hoopt in 2021 eenzelfde evenement te mogen organiseren en is hierover in gesprek met de CEV.

gh @ VoV, bron Nevobo. Foto FIVB.