Vizier op volleybal

 

Geen p/ d door verlenging lock down

VoV, 13-01-2021. 2:45 uur. Gisteravond maakte premier Rutte en minister Hugo de Jonge bekend dat de huidige lock down maatregelen in ieder geval tot 10 februari van kracht blijven waardoor het helaas onmogelijk blijkt om de huidige (halve) competitie uit te spelen. Daarom is besloten dat er voor de niveaus Topdivisie en lager geen P/D plaatsvindt. Zoals bij de start van de competitie gecommuniceerd, kunnen we daardoor niet tot een Promotie/Degradatie richting het volgende seizoen komen.

Scenario’s herstart competitie niet haalbaar: Waar eerder scenario 1, herstart competitie begin januari, en scenario 3, verlenging van het seizoen ten behoeve van P/D, al niet meer haalbaar bleken, komt nu ook het laatst mogelijke scenario te vervallen, namelijk scenario 2. Hierbij hoopten we op de mogelijkheid tot het uitspelen van een halve competitie, maar gezien de verlenging van de lockdown is dit niet meer haalbaar.

(Voor de eerder gepresenteerde scenario’s KLIK HIER.)

Zodra het coronavirus het toelaat, organiseren we wel wedstrijden. Deze wedstrijden vinden voor zoveel mogelijk plaats conform de resterende wedstrijdschema’s binnen de huidige poules. Zoals eerder aangegeven vindt er geen P/D plaats, maar zorgen we er hiermee voor dat er weer zoveel mogelijk gevolleybald kan worden. Uiteraard zullen we eerst inventariseren welke teams willen spelen.

Voorbereiding richting volgend seizoen: We gaan ons in de aankomende periode voorbereiden op het volgende seizoen. We hebben al de mogelijkheid geboden voor horizontale instroom op hogere niveaus. Voor de niveaus 1e klasse en lager gaan we met de Bondsraad in gesprek om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk teams op hun eigen niveau kunnen spelen. Hier verwachten we binnenkort over te kunnen informeren.

gh @ VoV, bron Nevobo, foto’s Jan van den Noort.