Vizier op volleybal

 

Hoe organiseer je per 1 juli (outdoor) volleybal?

VoV, 28-06-2020. 5:15 uur. Per 1 juli worden de beperkingen voor volleybal, zowel in de zaal als buiten, voor alle leeftijdsgroepen opgeheven. Maar waar moet je per 1 juli nog wel rekening mee houden?

De aangekondigde versoepeling is goed nieuws voor volleyballend Nederland. Per 1 juli krijgen we de kans om zonder fysieke beperkingen in het veld te genieten van volleybal, dus zowel indoor als outdoor! De 1,5 meter afstandsregel blijft van kracht, maar voor de sportsector is tijdens het sporten een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar het niet mogelijk is de 1,5 meter tijdelijk of zo kort mogelijk los te laten. Kortom, we mogen weer ‘gewoon’ volleyballen!

Voor indoor en outdoor volleybal zijn er nog wel een aan maatregelen die in acht genomen moeten worden tijdens het organiseren. Hieronder vind je meer informatie.

Organisatie outdoor volleybal: Voor het organiseren van outdoor volleybal zijn de protocollen herschreven op basis van de wijzigingen per 1 juli. Dit geldt ook voor de communicatiemiddelen die begin volgende week gepubliceerd worden op onze website bij ‘Organisatie outdoor volleybal’. Houd hiervoor de media (Twitter en Facebook) en websites in de gaten. De overige informatie op deze pagina is up-to-date.

Organisatie indoor volleybal: Waar eerder al outdoor volleybal georganiseerd kon worden, krijgen we per 1 juli ook de mogelijkheid om weer de zaal in te gaan! Om indoor volleybal op een verantwoorde wijze te organiseren zijn er nieuwe protocollen geschreven, speciaal voor indoorsport. Er is een algemeen landelijk protocol voor de gehele sport gemaakt en specifiek voor de volleybalsport geeft de Nevobo aanvullende tips voor het opstarten van indoor volleybal.

Aanvullende tips met betrekking tot ventilatie en hygiëne: In het landelijke protocol staan maatregelen genoemd die genomen moeten worden met betrekking tot ventilatie en hygiëne. Voordat je start met indoor volleybal is het belangrijk om bij de beheerder/eigenaar van de accommodatie navraag te doen of het gebouw voldoet aan het bouwbesluit en daarbij globale uitleg te vragen hoe het gebouw is gebouwd in relatie tot ventilatie en op welke wijze eventueel gezorgd kan worden dat de ventilatie in orde is. Als de ventilatie niet in orde is, dan kan er op die sportlocatie nog niet gestart worden.

Goed om hierin mee te nemen is dat ventilatie alleen werkt als er lucht wordt ingebracht en afgezogen; als er ramen/deuren opengezet dienen te worden moet je daarom altijd aan twee kanten iets openzetten. Bij het openzetten van ramen/deuren, in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, bestaat de kans dat de vloer glad wordt en daarmee het risico op blessures (te) groot wordt. Mogelijk kan voor intensievere delen van de training zoals een conditietraining uitgeweken worden naar buiten naar bijvoorbeeld een grasveld naast de sporthal.

Overleg tevens met de beheerder/eigenaar van de accommodatie op welke wijze er voorzien wordt in de hygiëne maatregelen en wat er van de huurder verwacht wordt. De exploitant zal naar verwachting voorzien in het handen wassen vooraf en na afloop van het sporten via handen waspunten en/ of desinfect. Van de huurder wordt waarschijnlijk verwacht dat je de sportmaterialen die je gebruikt na iedere training zelf reinigt. Zorg dat de sportmaterialen (palen, ballen en eventueel andere materialen) door zo min mogelijk mensen aangeraakt worden en dat deze na gebruik worden gereinigd. Water en zeep volstaat hierbij.

Ook zijn er communicatiemiddelen beschikbaar gesteld door NOC*NSF. Deze kun je gebruiken in de communicatie met leden en op de accommodaties van jouw club. DEZE LINK verbindt je ernaar door.

Sportkantines per 1 juli: Per 1 juli kunnen sportkantines weer opgestart worden. Daarbij komen vele aspecten kijken waar rekening mee gehouden dient te worden. DEZE LINK naar de checklist helpt om de juiste stappen te zetten.

Bij het openstellen van je sportkantine per 1 juli is het van belang om de regels van de Rijksoverheid in acht te nemen en de protocollen op van Koninklijke Horeca Nederland op te volgen.

Organisatie beachvolleybal Nevobo: Ook werkt de Nevobo hard aan de herstart van de beachvolleybalcompetities en -toernooien. Begin volgende week lanceren zij de kalender en heb je de mogelijkheid om je weer in te schrijven. De Nationale Beach Competitie en het Junior Beach Circuit starten in het weekend van 4 juli en het Summer Beach Volleyball Circuit start op het strand van Scheveningen in het weekend van 11 juli. Reserveer de datum alvast in je agenda. Op naar een zomer vol (beach)volleybal!

gh @ VoV, bron Nevobo, Foto FIVB / Jan van den Noort.