Vizier op volleybal

 

Ingrijpende wijzigingen competities 2024/ 2025.

VoV, 17-05-2023. 17:13 uur. In het Nevobo schrijven ‘Consequenties a.g.v. aanpassing omvang poules en herijking piramide’ wordt nader ingegaan op de mogelijk te ontstane situatie na afloop van het seizoen 2023/ 2024. Twee in het oog springende veranderingen zijn:

  • Het terugbrengen van de huidige poules van 12 teams naar poules van 10 teams.
  • De introductie van een extra niveau boven de huidige Topdivisie en onder de Eredivisie.

In dat extra niveau, waarvoor nog naar een goede naam gezocht wordt**, zullen dus ook 10 teams uitkomen, per huidige Topdivisie gaan na 2023-2024 dus vijf teams daarnaartoe promoveren. De twee Topdivisies per gender blijven bestaan, de resterende veertien daarin uitkomende teams worden aangevuld met zes promovendi uit de Eerste Divisies.

In de nieuwe opzet van de piramide worden extra divisies toegevoegd aan de reeds bestaande. Er komen drie Eerste Divisies (2), zes Tweede Divisies (4), twaalf Derde Divisies (8) en twintig Promotieklassen (16). Met tussen haakjes het huidige aantal.

Uiteraard hebben deze ingrijpende wijzigingen ook gevolgen voor de nu bestaande wedstrijdkalender, teamgelden en de promotie- en degradatieregeling. Tevens is men voornemens de opzet van het bekertoernooi te wijzigen.

In de Bondsraad van juni 2023 zal het plan worden voorgelegd. Indien de Bondsraad het fiat ervoor geeft is de intentie om in september een aangepaste p/d regeling te presenteren.

gh @ Vizier op Volleybal. Foto Jan van den Noort.

**We stellen voor de Topdivisie Plus.