Vizier op volleybal

 

Joël Banks twee dagen terug in Nederland

VoV, 17-04-2019. 19:25 uur. Vrijdag 17 en zaterdag 18 mei vindt in het van der Valk hotel in Veenendaal en de van der Knaap hal in Ede de jaarlijkse VT 4/5 clinic van de NVVO plaats. Het theoretische gedeelte wordt op de vrijdag in het congres gedeelte bij het van der Valk hotel verzorgd. Hier zullen ook de deelnemers die een overnachting hebben geboekt verblijven.  Zaterdagochtend gaat het richting Ede, waar het praktijkgedeelte in de van der Knaaphal plaats zal vinden.

Vrijdagavond:

Inloop en inschrijving (accreditatiepunten) vanaf 18.00 uur

1ste gedeelte:

19.00-19.50   “Van individu tot team”    10 min. stretch

20.00-20.50  Vervolg, volleybalinternaat Vilvoorde

Pauze 20.50-21.10

2e gedeelte:

21.10- 22.00  Mentale voorbereiding/aspecten op blokkering en verdediging. 10 min. stretch

22.10 -22.30 Vervolg plus uitwerking vragen vanuit het werkveld

Zaterdag voor de middag

9.00-10.10  Blokkering.     15 min. stretch

10.25-11.35  Verdediging.   15 min.  stretch

11.50-13.00  Correlatie blokkering – verdediging

13.00-13.30 Lunch

Zaterdag na de middag

13.30-14.40 Blokkering – verdediging individuele aspecten/internationale trends. 10 min. Stretch

14.50-16.00 vervolg plus uitwerking vragen vanuit het werkveld

Het programma maakt duidelijk waar Joël deze beide dagen de accenten wil gaan leggen. Hierbij heeft hij aangegeven dat hij de materie vanuit alle kanten gaat belichten: technisch, tactisch, individueel en als team. Daarnaast zal Joël het opleidingswerk onder de loep gaan nemen.

Met het aanstaande E.K. dat onder andere in Nederland en België plaats zal vinden, is het erg interessant om tezamen met iemand, die  succes heeft gekend in Nederland en België, naar mogelijkheden, uitdagingen en verschillen van beide landen te kijken.

Op de door de deelnemers ingevulde  evaluatieformulieren van vorige NVVO clinics was meerdere keren te lezen dat de inbreng vanuit het werkveld beperkt was; daarom hebben we Joël uitdrukkelijk gevraagd om tijd in te ruimen voor de beantwoording van vooraf gestelde vragen.

Er zijn al veel ingezonden vragen uit het werkveld binnengekomen waaruit blijkt dat de Nederlandse en Belgische volleybaltrainer leergierig zijn. Een kleine greep uit de vragen om te bespreken en zijn visie te horen zijn:

Welke blokkeuzes maakt hij in kader verdedigingsposities/systeem. Maakt hij onderscheid tussen wedstrijden op nationaal en internationaal niveau; hoe traint hij dat?, Is er veel 1 op 1 blokkering? Welke oefenstof biedt hij aan om spelers daadwerkelijk betere verdedigers te maken?

Hoe gaat hij om met individuele spelers, welke middelen gebruikt hij om inzicht te krijgen in persoonlijkheid, volleybalvaardigheden, mentaliteit? Doet hij dit met tests, vragenlijsten, typologieën, gesprekken?

Welke individuele aandacht geeft hij in zijn trainingen aan spelverdelers, libero’s; in complex training of apart en wat is verhouding in tijd.

Vindt hij dat spelers aan algemene persoonlijkheidsvorming moeten doen door bijvoorbeeld studie, maatschappelijke inzet of andere nevenactiviteiten?

Hebt u zelf ook nog vragen? Deze kunt u per mail verzenden naar: secr@nvvo.org

gh @ VoV, bron NVVO, Foto CEV.