Vizier op volleybal

 

Mededeling inzake de NVVO clinic

VoV, 07-05-2018. 8:23 uur. De NVVO wordt bestookt met vragen of de VT4-5 clinic in juni ook door trainers met een lagere licentie gevolgd kan worden. Het antwoord op deze vragen is positief, de NVVO staat voor bevordering van deskundigheid van alle volleybaltrainers en juicht het toe dat trainers zich zo breed mogelijk oriënteren en bijscholen. Aanmelden kan nog via www.nvvo.org

gh @ Vizier op Volleybal.