Vizier op volleybal

 

Nevobo ontvangt 1¾ miljoen van NOC*NSF

VoV, 01-11-2020. 13:23 uur. Deze week presenteerde NOC*NSF de verdeling van topsportgelden voor de komende vier jaar. “Fijn om al financiële duidelijkheid te kunnen geven voor de komende periode, wat vooral in deze onzekere tijden heel belangrijk is” aldus het NOC*NSF.

Het NOC*NSF heeft een langetermijnvisie met betrekking tot de topsportgelden, om rust te creëren in een onrustige wereld. En dat is een uitgebreid proces waarin alle betrokkenen worden meegenomen. “Voor corona investeerden we in kansrijkheid. Dat blijven we doen. We blijven talentvolle sporters identificeren en laten ze instromen in een fulltime opleidingsprogramma. Daarmee borgen we ons succes in de toekomst. We verdelen de gelden onder de programma’s die potentie hebben.”

“De graadmeter hiervoor is om ‘gebenchmarkt’ te kijken naar de prestatiemogelijkheden binnen de desbetreffende sport. We vergelijken onze sporters dus met hun concurrenten uit andere landen in hun discipline. Het gaat niet alleen om hun resultaten, maar ook om ontwikkeling op gebieden als fysieke, mentale, cognitieve en sociale ontwikkeling. Dit gebeurt niet op onderbuikgevoel, maar op feiten. We doen dit als NOC*NSF samen met de sportbonden. Die onderbouwen hun plannen en geven de te verwachten groeicurves aan.”

Het bedrag dat verdeeld wordt onder de topsportprogramma’s en Centra voor Topsport en Onderwijs is grotendeels afkomstig van de Rijksoverheid en de Nederlandse Loterij en wordt aangevuld met de eigen bijdragen van de sportbonden en CTO’s. De som wordt gecompleteerd door onder meer inkomsten uit het bedrijfsleven en een bijdrage van het Internationaal Olympisch Comité.

Het ‘onderdeel’ beachvolleybal kan in 2021 rekenen op een bedrag van € 800.000,00 en het volleybal bij de vrouwen kan een bedrag van € 650.000,00 tegemoetzien voor het Topsportprogramma 2024 en het opleidingsprogramma 2028. Het volleybal bij de mannen krijgt € 280.000,00 en het zitvolleybal bij de dames staat voor € 28.000,00 in de boeken bij de afbouwregeling.  Totaal dus een bedrag van € 1.758.000,00 dat de bond van het NOC*NSF voor de diverse disciplines zal ontvangen in 2021.

Voor de volledige lijst met toekenningen klik op  DEZE LINK.

gh @ Vizier op Volleybal.