Vizier op volleybal

 

Nevobo wil met professionals verenigingen versterken

VoV, 24-12-2019. 6:00 uur. De Nevobo gaat met instemming van de Bondsraad voor het investeringsprogramma de aankomende jaren verenigingen professionaliseren om de lokale impact van volleybal te vergroten. Met het aanstellen van professionals wil de volleybalbond de kwaliteit van het volleybalaanbod verhogen, verenigingen versterken en voorzien in ambities van lokale partners.

De zichtbaarheid van volleybal in Nederland heeft de laatste jaren een stevige impuls gekregen door grote evenementen en de prestaties van de nationale teams. Guido Davio, algemeen directeur van de Nevobo: “De komende jaren blijven we hier met onder meer het WK 2022 in het vooruitzicht in investeren, maar we gaan met een grootschalige professionaliseringsslag ook stevig inzetten op de ontwikkeling van de volleybalverenigingen. Dáár vindt de beleving van onze sport voor het grootste deel plaats. Zij moeten opereren in een steeds complexere context, waarin meer en meer wordt gevraagd. We zijn ervan overtuigd dat de clubs met een professional beter in staat zijn lokaal van waarde te zijn. Voor leden, voor gemeenten en andere lokale partners.”

Cruciale schakel: De taken van een professional kunnen variëren van het opzetten en geven van volleybalaanbod voor scholen, lokale doelgroepen of partners tot het ondersteunen, begeleiden en opleiden van het vrijwillig kader van clubs. “De inzet van de professional sluit aan bij de beweging van het nationale en het lokale Sportakkoord”, stelt Davio. “De professional is de cruciale schakel voor de uitvoerende taken bij verenigingen en voor het vergroten van de kwaliteit van het volleybalaanbod. Hij is óók beschikbaar voor taken overdag, waar verenigingen nu vaak door de afhankelijkheid van vrijwilligers onvoldoende aan toekomen. Met de professional heeft de club uitvoerende slagkracht en kan het bestuur zich focussen op echt besturen.”

Bondsraad stemt in met investeringsplan: De Bondsraad van de Nevobo stemde 14 december in met het professionaliseringsplan en de daarbij horende contributieverhoging, die in de aankomende twee jaar opbouwt naar een structurele verhoging van 5 euro. Dit levert een bedrag op van 500.000 euro dat de Nevobo wil investeren op lokaal niveau. De Nevobo gaat met verenigingen, gemeenten en andere partners in gesprek om op basis van de lokale vraagstukken en de ambitie van de vereniging een lokale aanpak te ontwikkelen. Daar hoort ook cofinanciering bij. “Uiteindelijk willen we de extra 500.000 euro van onze leden met behulp van gemeenten en sponsoren verdubbelen tot 1 miljoen euro en rechtstreeks investeren in het versterken van het volleybalaanbod en onze verenigingen op lokaal niveau”, aldus Davio.

Van 15 naar 75 verenigingen: In 2020 wil de Nevobo 15 verenigingen voorzien van een professional. Dit aantal moet in de komende jaren doorgroeien naar 75 verenigingen die zich door middel van professionalisering verder gaan ontwikkelen. Door lokaal de samenwerking te stimuleren en te organiseren met onder meer andere volleybalclubs verwacht de bond met het plan 70% van haar leden te bereiken.

gh @ VoV, bron mediavoorlichting Nevobo, Thijs Pietersen. Foto Jan van den Noort.