Vizier op volleybal

 

NOC*NSF vormt Coronanoodfonds

VoV, 27-03-2020. 4:23 uur. Op haar website maakte het NOC*NSF bekend dat zij als begin van een groter fonds 4 a 5 miljoen euro opzijzet om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te vangen. De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in dit Coronanoodfonds Sport, hetgeen een aanvulling vormt op de regelingen van de overheid en vooral is bedoeld voor de breedtesport, zoals dus ook voor het volleybal.

Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF: “Nederland verkeert in een zorgwekkende situatie, die ook de sport raakt. De sector maakt daardoor een scherpe val van de inkomsten mee, terwijl de kosten in veel gevallen doorlopen. Wij maken nu vanuit onze beschikbare budgetten middelen vrij zodat we onze unieke sportinfrastructuur kunnen helpen om deze crisis te overleven en zo snel mogelijk de sociale cohesie in onze samenleving daarna zo snel mogelijk weer een boost te kunnen geven. Ik heb er veel vertrouwen in dat onze maatschappelijke partners mee zullen doen in dit fonds.”

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “De Nederlandse sportbonden doen hun uiterste best om hun verenigingen bij te staan nu zij vanaf 15 maart hun deuren hebben moeten sluiten. De gevolgen voor hen en voor de andere sportaanbieders in Nederland zijn nu al groot. De sportsector loopt 950 miljoen euro mis tot en met de zomer. Een giga groot bedrag. We hebben gezien dat onze bonden hen nu al bij moeten staan. Met het Coronanoodfonds Sport willen we de sportbonden daarbij helpen.”

gh @ VoV, bron NOC*NSF. Foto Sliedrecht Sport.