Vizier op volleybal

 

Ongelijke waardering door Nevobo op basis van sekse?

VoV, 10-06-2020. 3:52 uur. De problemen die de Nevobo over zichzelf heeft afgeroepen met de invoering van extra topdivisies brengt niet alleen meerdere uitdagingen voor clubs, teams, trainers en spelers/speelsters met zich mee, maar lijkt ook een ongelijke waardering bloot te leggen van het damesvolleybal ten opzichte van mannenvolleybal door de Nederlandse Volleybalbond.

Terwijl wereldwijd demonstraties gaande zijn tegen discriminatie en ongelijkheid viel mijn oog op de nieuwe indeling van scheidsrechters binnen de landelijke volleybalcompetities.

Misschien normaal niet iets wat met veel nieuwsgierigheid wordt gevolgd, maar met de komst van extra topdivisies ontstond er natuurlijk direct een probleem, of noem het uitdaging, bij de werkgroep arbitrage van de Nevobo in dit opzicht.

Extra topdivisies betekende niet alleen een verschuiving van teams naar hogere divisies, maar ook de scheidsrechters moesten daarmee meestijgen. Dat is uiteraard een aardige puzzel en het betekende dan ook promotie voor een groep arbiters. Een logisch gevolg en niks mis mee in mijn ogen. Echter viel mij iets op wat inmiddels bij mij wat onverklaarbare vraagtekens heeft gevormd.

De indeling van onze gekwalificeerde scheidsrechters valt op. En niet in positieve zin.

Wat te zien is in de landelijke divisies (met uitzondering van de eredivisies) is dat over de hele linie het vrouwenvolleybal lager gekwalificeerde scheidsrechters krijgt toegewezen dan de mannen op hetzelfde niveau. Van een gelijke verdeling is van Topdivisie tot en met 2e divisie geen enkele sprake meer. (Zie de indeling onderaan dit stuk.) Het mannenvolleybal krijgt beter gekwalificeerde arbiters dan het vrouwenvolleybal!
Hiermee lijkt het damesvolleybal bij de indeling van de scheidsrechters minder gewaardeerd te worden door de Nevobo dan het mannenvolleybal.

Dit roept prangende vragen op.

Vind de bond mannenvolleybal belangrijker?
Vind de bond dat mannenvolleybal kwalitatief betere scheidsrechters verdient?
Of betalen de mannen meer contributie en is dit daar een gevolg van?

Tijd voor navraag zo dacht ik.

Bij de navraag die ik deed vanwaar deze ongelijke indeling gemaakt was, kreeg ik antwoorden die niet over mijn vraag gingen.

De antwoorden die ik kreeg gingen over dat het een ‘overbruggingsjaar’ was i.v.m. de extra topdivisies. En over de promotie van scheidsrechters die door die invoering van nieuwe topdivisies nodig was. Over het opleiden van topdivisiescheidsrechters.
Maar ook…dat deze ongelijkheid in omliggende landen zoals bijvoorbeeld België ook een ‘natuurlijk verschijnsel’ (?) was. Deze antwoorden onderbouwden volgens mij op geen enkele wijze waarom het mannenvolleybal in Nederland betere scheidsrechters moet hebben dan het vrouwenvolleybal, dus vroeg ik door over deze ongelijke waardering tussen mannen en vrouwen.

Ik kreeg vervolgens te horen dat ‘de snelheid van het spelletje’ meegenomen was in deze beslissing. En dat sommige scheidsrechters beter presteren bij mannen dan bij vrouwen.
Maar mijn vraag of de ‘betere’ scheidsrechters getest zijn op snelheid en niet volleybal inhoudelijk bleef vervolgens onbeantwoord.

Ook de opmerking dat het beter presteren bij mannen dan bij vrouwen volgens mij andersom ook het geval is werd vervolgens genegeerd.

Toen mijn herhaaldelijke vragen over waarom de vrouwen minder goede scheidsrechters krijgen te lastig bleken, werd opnieuw gezegd dat het een tussenjaar is en dat de scheidsrechters evaluaties van de teams en coaches goed in de gaten gehouden zouden worden.

Uit de navraag blijkt dus dat er geen enkele logische en onderbouwde grond is waarom deze indeling gemaakt is op deze basis van sekse.

En is de verantwoording dat het in omliggende landen een heel ‘natuurlijk verschijnsel is’ niet een erg kwalijk en discriminerend argument om dat aan te voeren bij ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen?

Moet deze indeling niet per direct herzien worden en dient de aanwijzing van scheidsrechters niet gelijkwaardig te zijn voor vrouwen en mannen binnen het volleybal in Nederland?

Het zal misschien iets meer gepuzzel, tijd en inzet vragen van de werkgroep arbitrage om een gelijkwaardige verdeling te maken. Maar is het niet zo dat er nooit een reden kan en mag zijn die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen volleybal in Nederland in de hand werkt?

Zou zelfs de schijn van ongelijke waardering en discriminatie tussen mannen en vrouwen niet te allen tijde vermeden moeten worden?

De indeling gekwalificeerde scheidsrechters:

-N1E fluit eredivisie mannen en eredivisie vrouwen.
-N1T fluit topdivisie heren en per speelweek 2 wedstrijden topdivisie dames.
-N2 fluit topdivisie dames (het restant) en 1e divisie heren.
-N3 fluit 1e divisie dames en 2e divisie heren.
-R1 (regioscheidsrechters) fluit 2e divisie dames.)

gh @ VoV, bron Tjarko Muis. Foto Jan van den Noort.