Vizier op volleybal

 

Scenario’s Nevobo voor herstart competitie

VoV, 13-11-2020. 14:37 uur. Met de nieuwe aangescherpte corona maatregelen, die onlangs werden afgekondigd, en de verlenging van de al lopende maatregelen liggen de volleybalcompetities dit jaar stil. In ieder geval die voor de Topdivisies en lager.

Het is nog onduidelijk wanneer er weer ‘ouderwets’ getraind en gespeeld kan worden, maar in afwachting daarvan heeft de Nevobo drie scenario’s uitgewerkt voor het moment dat de competitie weer mag worden hervat. Afhankelijk van het moment van opstarten, zal de competitie uitgespeeld kunnen worden in een aangepaste opzet voor de Topdivisie en lager.

1> HERSTART VAN DE COMPETITIE BEGIN JANUARI 2021

 • Uitspelen halve competitie (enkele wedstrijden, geen return) tot half maart
 • Eerdere resultaten blijven behouden en niet gespeelde wedstrijden worden ingehaald
 • Eindstand halve competities o.b.v. wedstrijdquotiënt*
 • Herindeling nummers 1 t/m 6 en 7 t/m 12 in een kampioens- en degradatiepoule
 • Kampioens- en degradatiepoule worden ook in een halve competitie gespeeld tot 24 april
 • Eindstand kampioens- en degradatiepoule o.b.v. wedstrijdquotiënt*

2> WE KUNNEN LATER DAN BEGIN JANUARI VAN START OF DE COMPETITIE WORDT IN DE PERIODE JANUARI – HALF MAART (TIJDELIJK) STILGELEGD

 • Uitspelen halve competitie tot half maart is niet mogelijk, daarom vervalt de herindeling voor kampioens- en degradatiepoules zoals beschreven in scenario 1
 • Dan zijn de consequenties als volgt:
 • Uitspelen halve competitie tot 24 april
 • Eerdere resultaten blijven behouden en niet gespeelde wedstrijden worden ingehaald
 • Eindstand o.b.v. wedstrijdquotiënt*

3> VERLENGING VAN HET SEIZOEN

Als uit een inventarisatie onder verenigingen blijkt dat we tot in mei kunnen doorspelen, dan:

 • Kan scenario 1 alsnog worden uitgespeeld
 • Is er de mogelijkheid om toernooien te organiseren

CONSEQUENTIES VOOR OVERIGE COMPETITIES

Losse toernooien CMV en recreanten: De losse toernooien voor CMV en recreanten uit de periode oktober t/m december worden niet meer ingehaald.

CMV-competities in toernooivorm: CMV-competities die in toernooivorm worden gespeeld worden in het voorjaar ingehaald.

 • Nieuwe teams kunnen zich per e-mail aanmelden bij het regiokantoor.
 • Verzoeken tot hoger instromen kunnen worden ingediend. Het regiokantoor beoordeelt de aanvraag, er is geen garantie voor honorering van dat verzoek.

Recreantencompetities: Voor recreantencompetities zal maatwerk worden verricht. Zodra hier duidelijkheid over is, zal dit door het regiokantoor worden gecommuniceerd.

Halfjaar competities: De herindeling van de halfjaar competities per half maart is nog onduidelijk. Dit is afhankelijk van het aantal poules in een klasse en de mogelijkheid om in mei te kunnen doorspelen. De Nevobo maakt dit voor de herstart kenbaar.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Negen of minder teams in poule:  Bij poules die uit negen of minder teams bestaan zal een alternatieve variant van toepassing zijn. Hier wordt per poule naar gekeken en dit zal met de desbetreffende wedstrijdsecretaris gedeeld worden. Tevens is voor deze poules de herindeling voor de kampioens- en degradatiepoule anders dan hierboven beschreven.

Nieuwe teams aanmelden: Nieuwe teams bij zowel de jeugd als de senioren wordt gevraagd zich per e-mail aan te melden bij het regiokantoor. Gepoogd wordt deze teams in het huidige programma in te passen of daarvoor een aparte kleinere poule te creëren. Deze teams worden ook in de nacompetitie ingedeeld op basis van hun behaalde eindrangschikking.

Teamsamenstellingen: Teamsamenstellingen kunnen niet meer worden aangepast. Artikel 3.1.6.4 uit het Wedstrijdreglement is in de huidige situatie dus niet van toepassing, tenzij de speler in kwestie in de eerste vier speelrondes maar één keer is uitgekomen in een wedstrijd.

Deadlines voor vervolg competitie

 • 16-11-2020: Nevobo zet de inventarisatie voor doorspelen in de maand mei uit.
 • 23-11-2020: Club mailt aanmelding nieuwe teams naar regiokantoor
 • 30-11-2020: Club stuurt inventarisatie voor doorspelen in de maand mei retour
 • 18-12-2020: Nevobo voltooit conceptplanning
 • 04-01-2021: Nevobo publiceert definitieve planning (onder voorbehoud overheidsmaatregelen)

Conceptplanning: Let op: in de periode tot uiterlijk 18 december zullen wedstrijden als concept zichtbaar zijn in de Mijn Volleyball-app en op Volleybal.nl. Het is niet de bedoeling dat hierin door verenigingen wijzigingen worden doorgevoerd. De Nevobo is bezig deze wedstrijden om te zetten naar het nieuwe schema en zal de verenigingen expliciet informeren over wanneer zij met de conceptplanning aan de slag kunnen.

gh @ VoV, bron Nevobo. Foto Jan van den Noort