Vizier op volleybal

 

Sorry, stom, vergeten, maar nog niet te laat!

VoV, 11-01-2020. 11:45 uur. Is het stom of gewoon ouderdom, zijn we vergeetachtig geworden of gewoon te druk met van alles en nog wat m.b.t volleybal. We werden ons er pas van bewust dat er iets aan de hand was toen er via Linked In gereageerd werd. Er kwamen een paar berichtjes onze kant op, waarvoor bij deze nog dank.

Feit is dat januari veel aandacht en tijd vroeg door de vele nationale en internationale wedstrijden binnen en buiten onze landsgrenzen. We zagen veel wedstrijden en schreven erover, voor wat ‘anders’ was nauwelijks tijd. En het lijkt er dan op dat we onszelf daarmee vergeten zijn.

Ten eerste zijn we ‘kats’ vergeten, en dit ondanks een vriendelijk verzoek van een trouwe VoV lezeres, u eraan te herinneren dat het nu tijd is voor degenen die hun vrijwillige jaarabonnement van € 12,00 in januari ineens vooruit of achteraf (voor 2019) betalen, om dat bedrag over te maken.

En voor degenen die zich hebben voorgenomen om VoV in 2020 maandelijks vrijwillig met € 1,00 (dat leest u goed, één euro, de komma staat niet op de verkeerde plaats) nu echt te gaan steunen aan dat goede voornemen te helpen herinneren.

Hen zouden we willen zeggen “Wij zien uw bijdrage gaarne tegemoet op onze bankrekening NL47 RABO 0108 3290 03 t.n.v Bureau Arghent onder vermelding van VoV en alvast bedankt.”

En nog even over die Link In reacties. Het bleek dat we afgelopen 1 januari ons 10-jarig jubileum met Vizier op Volleybal hadden kunnen vieren, als we het niet vergeten waren. Wel stom dat je zo’n mijlpaal vergeet. Maar laten we het relativeren, het is niet anders, mooi dat we het gehaald hebben.

gh @ Vizier op Volleybal. Foto Jan van den Noort.