Vizier op volleybal

 

TASO-regeling ook voor amateurvolleybalorganisaties

VoV, 17-07-2020. 11:46 uur. Amateurvolleybalorganisaties, die schade geleden hebben door de maatregelen ter bestrijding van COVID-19, kunnen een tegemoetkoming ontvangen. Er is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar.

Op 10 juli is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze eenmalige regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling).

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: bij € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten) € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten).

Huurlasten: De TASO-regeling is van toepassing op de doorlopende lasten, zijnde geen huurlasten. De huurlasten van verenigingen (inclusief zwembaden en lokale uitvoeringsorganisaties i.c. sportbedrijven) in de periode van 1 maart tot 1 juni worden gecompenseerd via de gemeenten.

Meer informatie over de TASO-regeling vind je via  DEZE LINK  naar de publicatie in de Staatscourant.

gh @ VoV, bron Nevobo. Foto Jan van den Noort.