Vizier op volleybal

 

Volleyballen wordt een stuk duurder

VoV, 19-12-2023. 16:15 uur.  Op de vergadering van de Bondraad van 16 december is ingestemd met een verhoging van de contributie en de teamgelden.

Een van de agendapunten was de meerjarenbegroting van de Nevobo. Net als vrijwel alle andere sectoren en organisaties in Nederland heeft ook de Nevobo te maken met de gevolgen van de inflatie.

De loonstijgingen die zullen worden doorgevoerd in de CAO-sport – waar ook de medewerkers van de Nevobo onder vallen – zijn een direct gevolg van de inflatie van de afgelopen jaren. De loonstijgingen in 2024 en 2025 moeten zodoende worden beschouwd als een inhaalslag op de loon- en prijsstijgingen van de afgelopen jaren.

Om de toekomstbestendigheid van de Nevobo te kunnen waarborgen heeft de Bondsraad ingestemd met het voorstel om de loon- en prijsstijgingen (voor een deel) op te vangen met een verhoging van de contributie en de teamgelden.

Contributieverhoging seizoen 24/25: In de begroting van 2024 is een contributieverhoging opgenomen van € 2,50. Voor het seizoen 2023/2024 bedraagt de contributie € 17,50. Hierdoor komt de contributie met ingang van het seizoen 2024/2025 uit op een bedrag van € 20,00 per lid.

Teamgelden: Naast de contributieverhoging is de Bondsraad eveneens akkoord gegaan met een stijging van de teamgelden. Op de teamgelden zal een inflatiecorrectie van 15 procent worden toegepast met ingang van het seizoen 2024/2025.

Buiten de verhoging van de contributie en de teamgelden anticipeert de Nevobo ook op de kostenstijging door andere inkomsten te vergroten en door aanpassingen in het personeelsbestand.

gh @ VoV, bron Nevobo. Foto Jan van den Noort.