Vizier op volleybal

 

Wanneer mogen we weer?

VoV, 26-05-2020. 4:20 uur. Wanneer mogen we weer de zaal in? Dat is waarschijnlijk de vraag die alle zaalsporters en hun trainers, dus niet alleen de volleyballers, op dit moment erg bezighoudt. Wanneer kunnen we beginnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, waarvan de aftrap voorlopig al vaststaat? Hoeveel tijd hebben we nog?

Hoe is de (voorlopige) stand van zaken op dit moment?

Vanaf half maart werden alle wedstrijden en trainingen bij volleybal afgelast, eerst tot begin april, later tot half april en op 22 maart werden alle competities definitief stopgezet. De laatste reguliere ronde van het seizoen stond voor 18 april gepland, daar kwam dus niets meer van terecht en feitelijk was het dus zo dat vanaf half maart er niet meer getraind/ gespeeld is. Wel werden er sindsdien on-line door bond, clubs, trainers heel veel oefeningen aangeboden om fit te blijven. Het was aan de spelers/speelsters om deze work-outs te doen.

Opstarten outdoor volleybal voor volwassenen behoorde, binnen de door de kabinet gestelde richtlijnen, vanaf 11 mei jongsleden weer tot de mogelijkheden. Zeg maar 2 maanden nadat de stop werd ingevoerd. Veel volleyballers maakten hiervan dankbaar gebruik, door op gras of in het zand hun sport weer te beoefenen. Maar ze zullen ook ervaren hebben dat het niet vergelijkbaar is met spelen en trainen in de zaal. De andere omstandigheden (ondergrond, weersomstandigheden) zijn duidelijk van invloed.

Door bovenstaande gaat een heel groot deel van de voorbereidingsperiode 1 op het nieuwe seizoen (pakweg zo’n 6 weken) in mei/ juni verloren. Een periode waarin trainers, spelers, speelsters van club wisselen, waarin men elkaar (volleyballend) leert kennen, en dat te gebruiken is voor het opbouwen van algemene conditie, het leren van nieuwe technieken, individuele tactieken en nieuwe systematieken van spelen. Dat alles is er dus nu niet in de zaal, outdoor training kan vanaf 11 mei soelaas bieden, maar is geen echte vervanging, maar wel heel welkom voor velen.

Dan is er ook nog de planning van de zomervakanties. Voor Noord-Nederland van 4 juli tot en met 16 augustus, Zuid begint een week later en sluit ook een week later af en Midden-Nederland heeft van 18 juli tot en met 30 augustus zomervakantie. In die periode zullen de clubs/teams in betreffende regio’s wel niet volop en voltallig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen bezig zijn. Veronderstellen we.

Openstelling binnensportaccommodaties: Aan het Outbreak Management Team (OMT) is advies is gevraagd over een eerdere openstelling van de binnensportaccommodaties dan per 1 september. Als er vanaf die datum pas indoor gesport mag worden in groepen/ teams komt de start van het seizoen voor veel zaalsporten in de verdrukking. Ook voor volleybal. Op dit verzoek is nog geen besluit genomen.

Competitie begin volleybal. De Nevobo meldt aan de verenigingen dat de bond ervan uitgaat dat alle teams spelend in de nationale competitie 2020-2021, Topdivisie en lager, van start kunnen gaan in de week van 14-19 september. In de weken ervoor staat al bekervolleybal (voorrondes) gepland. De Eredivisies zouden op 10 oktober weer voor het eerst opslaan. Uiteraard maakt men het voorbehoud dat e.e.a. afhankelijk is van de verdere ontwikkeling m.b.t. het coronavirus en de besluitvorming van het kabinet hieromtrent.

Onzes inziens behoort de opstart van het seizoen per genoemde data alleen tot de mogelijkheden als de binnensportaccommodaties weer zo’n 6 tot 8 weken voor de week van 14-19 september gebruikt mogen worden. Zodat er door trainers ruim aandacht kan worden besteed aan de overgangsperiode (van 19-20 naar 20-21, of slaan we die dit jaar gewoon over) en de voorbereidingsperiode 2, waarin de ploegen ook nog hun oefentoernooien en vriendschappelijke wedstrijden zullen willen spelen, zonder dat ze zich meteen al overbelasten.

In de week van 14-19 september het seizoen laten beginnen als de zalen pas vanaf 1 september gebruikt mogen worden is vragen om problemen (blessures). Dat moeten we niet willen, uitstel van het seizoen tot 10 oktober en gelijktijdig met de Eredivisies opstarten lijkt mogelijk een alternatief.

Zoals we de afgelopen dagen meermaals lazen op internet zijn de clubs, trainers, spelers, speelsters er heel erg bij gebaat om te weten wanneer zij nu wel weer de zaal in mogen. Dan kunnen ze allemaal hun planning maken, voor de trainingen, de oefenpotjes, de teamweekenden, van al hetgeen dat in ‘oud normaal’ heel normaal was maar in ‘nieuw normaal’ bijzonder aan het worden is. Dus wanneer mogen we weer?

gh @ Vizier op Volleybal. Foto Jan van den Noort.