Vizier op volleybal

 

FAST stopt ermee na lopend seizoen.

VoV, 20-01-2023. 6:25 uur. ARBO Rotterdam FAST zal na het lopende seizoen ophouden te bestaan. Het bestuur van de stichting FAST heeft hiertoe besloten in afstemming met de verenigingen Flamingo’s en Activia, omdat het steeds moeilijker wordt om een separate organisatie voor één eredivisie-volleybalteam in de lucht te houden.

Voorzitter Jan Peters: ‘Als bestuur constateerden we dat er met name het afgelopen jaar sprake was van afnemende belangstelling bij publiek, sponsors en vrijwilligers. Bovendien bleek het ook steeds moeilijker te worden om de selectie met regionaal talent op sterkte te houden’.

Het bestuur van de stichting FAST heeft voorafgaand aan het besluit overleg gevoerd met de besturen van Flamingo’s en Activia. Peters: ‘Aan Flamingo’s hebben wij gevraagd of de vereniging mogelijkheden ziet ARBO Rotterdam FAST op te nemen binnen de Gennepse vereniging. Gezien de ontstaansgeschiedenis van de stichting FAST vonden wij namelijk dat Flamingo’s hierop het meeste recht zou hebben’. Het bestuur van Flamingo’s kiest hier niet voor.

Voorzitter Hanneke Noy licht toe: ‘Bij ons is net een enthousiast nieuw bestuur aangetreden dat voorlopig de handen nog vol heeft aan de kerntaken van onze eigen erg verjongde volleybalvereniging. Er komt zoveel kijken bij het runnen van een eredivisieteam, dat past niet naast het opnieuw vormgeven aan onze club. Dat maakt dat we niet zijn ingegaan op het verzoek van de stichting FAST. Wel juichen we toe dat er ook in de toekomst nog eredivisievolleybal in de regio gespeeld blijft worden. Bovendien verheugen we ons op mogelijk nieuwe kansen voor samenwerking met Activia. We stellen ons voor dat er vanuit het nieuwe eredivisieteam bijvoorbeeld clinics voor onze Gennepse teams worden verzorgd en dat er ook nog eredivisiewedstrijden in Gennep worden gespeeld’. De voorzitter van Flamingo’s respecteert het besluit van ARBO Rotterdam FAST en heeft begrip voor de argumenten die tot het besluit hebben geleid.

Warm: Het besluit van FAST betekent wat het bestuur van ARBO Rotterdam FAST betreft niet het einde van eredivisievolleybal in Gennep en Sint Anthonis. Peters: ‘We hadden er voor kunnen kiezen om gewoon te stoppen, maar dan zou er geen eredivisie meer in de regio gespeeld worden. Dat zou eeuwig zonde zijn. Daarom prijzen we ons gelukkig met het feit dat Activia bereid is gevonden om de mogelijkheden te onderzoeken ARBO Rotterdam FAST te integreren in Activia. Somas Activia heeft het voordeel dat het beschikt over een bloeiende vereniging met enthousiaste leden en een grotere schare supporters dan onze organisatie. Daar haalt zij mogelijk ook voordeel uit, bij het inschakelen van vrijwilligers.’ zegt Peters. ‘Bovendien heeft Activia een team dat gezien de resultaten van de afgelopen jaren de eredivisie meer dan waardig is.’

Peters is van plan te gaan zorgen voor een warme overdracht: ‘Wij zullen Activia met behulp van de expertise die wij hebben opgedaan, ondersteunen waar nodig om de organisatie tot de promotie voor elkaar te krijgen en een vliegende start te maken in Nederlands hoogste volleybalklasse. Bovendien gaan we onze sponsors vragen de switch te maken van ARBO Rotterdam FAST naar Activia, opdat de ambitie van Activia ook een solide financiële basis krijgt waardoor de organisatie van deelname aan eredivisievolleybal ook op dat vlak mogelijk is’.

Voorzitter Mieke Vloet van Activia is enthousiast over hetgeen er te gebeuren staat: ‘Wij vinden het natuurlijk jammer dat ARBO Rotterdam FAST ophoudt te bestaan, maar we zien ook kansen. Het goede werk dat door de stichting FAST gedaan is, is wat ons betreft dus niet voor niets geweest. Wij gaan nu onderzoeken of voor ons het voortzetten van een eredivisieteam realistisch is. Zeker is dat we kunnen verder bouwen op het fundament dat de afgelopen jaren gelegd is. We gaan gebruik maken van de expertise die binnen ARBO Rotterdam FAST aanwezig is en op zoek naar ondersteuning vanuit ons eigen netwerk. We moeten er zeker van zijn dat het haalbaar is en dan gaan we ervoor!’

Vloet gaat verder: ‘Als er voor Activia ooit nog een moment is om eredivisie te gaan spelen (na de Activia-Energo combinatie in de jaren ’70), is het nu wel. We laten zien dat we speelsters hebben die geschikt zijn voor de eredivisie en we krijgen hulp vanuit de stichting FAST. Bovendien weet ik dat veel volleyballiefhebbers binnen de vereniging het avontuur wel aan willen gaan. We gaan snel aan het werk, het is dus nu of nooit.’

Doelstelling: De stichting FAST werd zeven jaar geleden opgericht met het doel structureel eredivisievolleybal voor de regio Noord-Limburg en Noordoost-Brabant voor elkaar te krijgen. De aanleiding was het kampioenschap van het eerste damesteam van Flamingo’s in de Topdivisie en doorstroming van dat team naar de eredivisie (het hoogste speelniveau in Nederland). Activia en Flamingo’s sloegen de handen ineen om een stevige basis te leggen voor het versterken van de volleybalinfrastructuur in de regio en het binden van talent aan de regio. Die formule heeft zeven jaar gewerkt, maar is nu aan herziening toe, vindt het bestuur van de stichting.

Jan Peters: ‘We kwamen als bestuur steeds minder aan besturen toe en moesten zelf steeds meer operationeel werk doen. Daar zijn we niet vies van natuurlijk, maar de balans sloeg steeds meer in de verkeerde richting door.’ Peters verwacht dat dat bij Activia minder het geval gaat zijn: “Achter het eerste team van Activia staat een brede organisatie met veel power’. Peters is ook ingenomen met het feit dat Activia bereid is te onderzoeken of het mogelijk is om ook enkele ‘thuiswedstrijden’ in Gennep te blijven spelen onder andere voor de relatie met Flamingo’s, maar ook omdat diverse ‘Gennepse’ talenten aan Activia verbonden zijn.

Spelersgroep: Het besluit van het bestuur van ARBO Rotterdam FAST viel de technische staf en de spelersgroep koud op het dak, vertelt Peters: ‘Dat kan ook niet anders, want ook zij hebben zich met hart en ziel voor het team ingezet en met name voor hen is deze stap erg ingrijpend. Wij zullen ons er sterk voor maken dat ook zij verder kunnen met hun ambities. Op basis van de geluiden die ik heb gehoord, verwacht ik dat sommige speelsters van ARBO Rotterdam FAST hun loopbaan zullen beëindigen en dat andere speelsters bij andere teams hun emplooi zullen vinden; eventueel ook bij Activia. Veel meiden hebben de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt, zijn zeer gemotiveerd en kunnen topvolleybal uitstekend aan.’

De voorzitter is ook blij met het feit dat ondanks de aanvankelijke teleurstelling speelsters van ARBO Rotterdam FAST hebben aangegeven Activia mee op weg te willen helpen. Wat de staf betreft zegt Peters het volgende: ‘Wij hebben vaker gezegd dat we met Jacek Ziemba en Josha Kailola een stel toptrainers in huis hebben, waarbij ook de nieuwe trainer Hans Steenis niet vergeten mag worden. En die uitspraak over onze toptrainers, daar sta ik uiteraard nog steeds volledig achter. Hen zijn we heel veel dank verschuldigd voor jaren van trouwe dienst, jaren die lang niet altijd makkelijk waren, maar die ons wel heel veel plezier en succes hebben gebracht. En die complimenten betreffen ook onze teammanager en datascout’.

Dankbaar: Peters is niet alleen dankbaar in de richting van speelsters en staf: ‘We zijn bijzonder dankbaar voor de hulp die we de afgelopen jaren hebben gehad van vele vrijwilligers. Maar tevens gaat onze dank uit naar steun die we hebben ervaren van de lokale overheden en met name noemen we hier de gemeente Gennep en de voormalige gemeente Sint Anthonis. Ook zijn we dankbaar voor het aanhaken van de vele sponsors die het eredivisievolleybal in onze regio mede mogelijk hebben gemaakt.’

Peters realiseert zich dat het seizoen nog niet afgelopen is: ‘We hopen dat we nog mooie resultaten gaan boeken in de tweede helft van het speelseizoen; de kwaliteit daarvoor hebben we in huis. Verder willen we graag bekijken of het mogelijk is te zorgen voor een passend afscheid van onze spelersgroep, onze staf en onze vrijwilligers. Eens kijken of een mooie reünie van degenen die de afgelopen zeven jaren bij FAST betrokken waren tot de mogelijkheden behoort’.

Het bestuur van ARBO Rotterdam FAST heeft vele belangrijke stakeholders voorafgaand aan de publicatie van dit persbericht over de ontwikkelingen ten aanzien van de stichting geïnformeerd. De reacties waren zeer begripvol. Sommigen feliciteerden het stichtingsbestuur met het moedige besluit dat genomen werd en met de inspanningen die er op gericht zijn het eredivisievolleybal voor de regio te behouden.

gh @ VoV, bersbericht namens de besturen van FAST (Jan Peters), Flamingo’s ‘56 (Hanneke Noy) en Activia (Mieke Vloet). Foto Rudy van ’t Rood en Peter Gommans.