Vizier op volleybal

 

Het professionaliseringstraject voor verenigingen

VoV, 09-03-2021. 4:13 uur. De Nevobo heeft gisteren in Utrecht een omvangrijk en vernieuwend professionaliseringstraject voor verenigingen gepresenteerd. De volleybalbond investeert samen met haar partners de komende jaren fors in het aanstellen van professionals bij ambitieuze clubs. Verenigingen kunnen door het inzetten van een professional inspelen op de veranderende vraag vanuit haar leden en vanuit de gemeenschap.

Een aantal verenigingen, de zogenaamde Superclubs, gaat volleybal niet alleen op lokaal niveau maar ook op regionaal niveau versterken. Bekijk hieronder de video van de kick-off terug, en luister naar de ervaringen van professional Daan van Haarlem (VV Utrecht), clubvoorzitter Martin Reesink (Apollo 8 Borne), wethouder Michel Kotteman (Borne), Rudmer Heerema (Kamerlid VVD, portefeuille Sport), Tom van Kuyk (sponsorstrateeg Rabobank) en Guido Davio (algemeen directeur Nevobo).

VIDEO: ‘De kracht van professionaliseren’

Waarom gaat de Nevobo verenigingen helpen professionaliseren?

De vraag in sport verandert. Zowel intern vanuit leden, maar ook extern vanuit lokale en nationale overheden wordt er steeds meer verwacht van verenigingen. Om te voldoen aan al deze verwachtingen is veel tijd en kennis benodigd. Een professional, ofwel een betaalde kracht, kan daarin een belangrijke bijdrage leveren.

Clubs worden steeds vaker geconfronteerd met ontwikkelingen die (te) veel vragen van het vrijwillig clubbestuur en -kader. Volleyballers verwachten een goed opgeleide trainer en daarmee een steeds kwalitatief beter wordend aanbod. Ook verwacht men ander of flexibel aanbod, aangezien tijd tegenwoordig het meest kostbare bezit is.

Daarnaast hebben verenigingen te maken met steeds meer regelgeving: de vereniging moet een vertrouwenscontactpersoon aanstellen, de VOG moet geregeld worden, er is een anti-rook en -alcoholbeleid nodig, de AVG moet op orde zijn etc. Dit alles vraagt veel tijd en kennis. Kortom, een professional kan daar een belangrijke rol in spelen. Voor grote, maar ook zeker voor kleine clubs.

Wat doet een volleybalprofessional precies?

De professionals binnen de clubs kunnen het vrijwillig kader ondersteunen, begeleiden en opleiden. De verenigingsambities zijn hierbij leidend voor de inzet van de professional. De meeste trainers werken overdag, waardoor clubs ze niet kunnen inzetten op middagactiviteiten voor kinderen. Ook daar biedt een professional de oplossing.

De professionals kunnen ook nieuw aanbod helpen opzetten. Zitvolleybal of de Volleybalspeeltuin voor kinderen vanaf 4 jaar bijvoorbeeld. Een betaalde kracht kan eveneens helpen met het opzetten van nieuwe businessmodellen, zoals betalen per training (pay per use) of voor een verkort volleybaltrainingsprogramma, zoals beginnerstrainingen als voorbereiding op het jaarlijkse bedrijventoernooi.

VIDEO: ‘Samen investeren in de toekomst’

Hoe gaat de Nevobo verenigingen helpen professionaliseren?

Naast de gezamenlijke financiering vanuit de volleybalgemeenschap, waarmee de verenigingen en volleybal in de regio worden versterkt, helpt de Nevobo verbinding te leggen met gemeenten en ondersteunt de bond in het opzetten van samenwerkingen tussen clubs. Ook worden er intervisies voor clubbesturen en professionals georganiseerd en staan de accountmanagers in de verschillende regio’s klaar om verenigingen te helpen om te professionaliseren.

Wat is het verschil tussen een geprofessionaliseerde vereniging en een Superclub?

Een geprofessionaliseerde vereniging investeert in een professional die taken uitvoert binnen de eigen vereniging. Een Superclub daarentegen is een club, die naast het maken van een professionaliseringslag binnen de eigen vereniging, ook een bijdrage levert aan de collectieve volleybalgemeenschap door samenwerkingen aan te gaan met verenigingen in de regio. De Superclub, groot of klein, gaat gezamenlijk met andere verenigingen werken aan een sterker volleyballandschap op basis van gedeelde ambities. Superclubs krijgen door hun bijdrage in de regio ook financieringsmogelijkheden vanuit de Nevobo. Dit wordt mogelijk gemaakt door de gehele volleybalgemeenschap middels een contributieverhoging.

Hoe worden professionals en Superclubs gefinancierd?

Een professional in dienst nemen vraagt om een duurzame, meerjarige, financiële investering. Een vereniging wil de professional voor een langere periode aan zich binden om de continuïteit te borgen. Maar hoe financiert een vereniging een professional? Om dit te bekostigen kan er gekeken worden naar verschillende partijen, zoals de eigen vereniging, waarbij een aanpassing in het businessmodel van de vereniging kan zorgen voor continuïteit. Maar er is wellicht ook financiering mogelijk vanuit bijvoorbeeld een gemeente, een partner (zoals sponsoring) of subsidies vanuit evenementen.

De financiering van een Superclub ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als die van een vereniging die een professional in dienst neemt (zoals hierboven beschreven). De verschillen zijn dat er een gezamenlijke bijdrage van de omliggende clubs wordt gevraagd en dat de Superclub in aanmerking komt voor financiële ondersteuning uit de volleybalgemeenschap.

Zodra de vereniging ervoor kiest om als Superclub aan de slag te gaan, ontvangt zij een collectieve bijdrage vanuit volleyballend Nederland. Per Superclub wordt er € 10.000 per jaar beschikbaar gesteld om volleybal in de desbetreffende regio te versterken. De Bondsraad van de Nevobo heeft hiervoor ingestemd met een contributieverhoging van € 2,50 in het seizoen 2020-2021 en nog eens € 2,50 in het seizoen 2021-2022.

Toelichting Peter van Tarel, manager Sportontwikkeling bij de Nevobo:

“Vanuit deze verschillende financieringsbronnen is de ambitie om met elkaar € 1.000.000 in het fundament van onze sport te kunnen investeren, waarmee we het aanbod sterker maken en (nog) beter aansluiten op de behoefte van sporters en onze lokale partners. Het doel is om in 2024 75 lokale professionals werkzaam te hebben voor 16-20 uur per week. Samen met de verenigingen waaraan zij zich verbinden en steun van de gemeenten waarin zij opereren, zullen zij hun expertise gebruiken om onze prachtsport in hun gebied versterken.”

Welke verenigingen zijn al gestart met het Superclub-traject?

In onderstaand overzicht staan alle Superclubs die al zijn gestart:

Raadpleeg de kaart met Superclubs

Rabo ClubSupport ondersteunt en begeleidt

Nevobo en Rabobank werken samen aan het duurzaam versterken van de volleybalverenigingen. Via Rabo ClubSupport ontvangen verenigingen ondersteuning en begeleiding bij het scherper krijgen van de clubambities. Denk aan thema’s als financiering, visievorming en de vrijwilligersorganisatie. Het traject van Nevobo voor professionalisering sluit hier naadloos op aan en geeft invulling aan de implementatie van de ambities: hoe kan een professional hieraan bijdragen? Samen met de Rabobank werken we aan het versterken van de verenigingen.

Ga naar Rabo ClubSupport

gh @ VoV, bron mediavoorlichting Nevobo, Thijs Pietersen. Foto Jan van den Noort.