Vizier op volleybal

 

Is de Topdivisie logisch na stap terug uit Eredivisie?

VoV, 25-01-2023. 15:05 uur. Deze week hebben we kunnen lezen dat VCN-heren 1 het volgende seizoen geen licentie meer zal aanvragen voor de Eredivisie en zoals ze zelf in hun persbericht o.a. aangeven “Na dit lopende seizoen zal het Heren 1 team van VCN in seizoen 2023-2024 één niveau lager in de Topdivisie uitkomen

We hebben de landelijke promotie/ degradatie regeling van de Nevobo er even op nageslagen en lezen daar ten aanzien van Eredivisie en Topdivisie:

  • Er is geen sprake van degradatie vanuit de Eredivisie.
  • Er is geen sprake van promotie vanuit de Topdivisie naar de Eredivisie. De op de eerste plaats geëindigde teams in de Topdivisie spelen een onderlinge wedstrijd voor bepaling van het amateurkampioenschap van Nederland.
  • De op de laatste plaats geëindigde teams van de Topdivisie degraderen naar de Eerste divisie.
  • De op de 11e plaats geëindigde teams van de Topdivisie spelen met de nummers 2 van de Eerste Divisie om 2 plaatsen in totaal in de Topdivisie.
  • De promotie-/degradatiewedstrijden worden gespeeld in een halve competitie tussen vier teams, ingedeeld volgens de piramidale opzet van de competitie in een vierkamp welke georganiseerd dient te worden door het team dat als beste is geëindigd op de 11e plaats in de Topdivisie.

In de Nevobo reglementen wordt met geen woord gerept over de ontstane situatie bij VCN. Over de situatie dat een team niet meer aan de voorwaarden om uit te komen in de Eredivisie kan (of wil) voldoen. VCN gaat vrijwillig een stapje terug doen en voor zover wij bovenstaande reglementen lezen is daarin niet voorzien.

Een omissie, een verzuim, een tekortkoming? Was de Nevobo voor een specifieke situatie als deze nalatig? En wat als er zich meerdere identieke gevallen voordoen? Was men er bij de Nevobo zo zeer van overtuigd dat dit een nooit voorkomende casus zou zijn en er dus in de regelementen geen rekening mee hoefde te worden gehouden?

We vragen ons wel af hoe het nu opgelost wordt. Gaat VCN uitkomen in de Topdivisie op basis van een sportief pardon? En hoe zit het dan met de samenstelling van de Topdivisie als de andere reglementen ongewijzigd worden toegepast? Komen er dan 13 teams in een van de Topdivisies uit? Of gaat de Nevobo de reglementen aanpassen en zo ja is daar het fiat van de bondsraad voor nodig?

Of is VCN de eerste gegadigde in de Super Topdivisie, waarvan sprake was in de wandelgangen. Gaan ze misschien als vijfde ploeg deelnemen aan de p/d wedstrijden tussen de op de 11de plaats van de Topdivisie en 2de plaats van de Eerste Divisie? Allemaal vragen, die onzes inziens niet beantwoord zijn, of misschien weet VCN de antwoorden wel gezien de stellige bewering dat ze volgend seizoen uitkomen in de Topdivisie.

Begrijp ons goed, we gunnen het VCN van harte dat ze volgend seizoen op het een na hoogste niveau uitkomen, maar volgens de reglementen is dat volgens ons niet meteen logisch. Tenminste niet zoals wij het lezen. Zien we het verkeerd, dan gaarne uw mening zodat we er nogmaals over na kunnen denken.

gh @ Vizier op Volleybal.  Foto Jan van den Noort.