Vizier op volleybal

 

(Jeugd) King of the Beach Oldenzaal

VoV, 08-06-2021, 10:51 uur. Heel langzamerhand wordt sportend Nederland wakker geschud uit het gehele Covid-19 gebeuren. Regering en RIVM  laten langzaam de teugels vieren en stap voor stap hopen we allemaal naar onze oude omgangregels te mogen gaan.
Heel de wereld heeft zich moeten aanpassen aan de nieuwe omgangregels en normen. De gehele bevolking heeft tijd gehad zich opnieuw te vormen, bedrijfsleven moest innovatief en creatief zijn om zonder kleerscheuren uit deze pandemie te herrijzen.

In heel sportend Nederland is het niet anders en zullen we nog steeds innovatief en creatief moeten zijn, voordat we hopelijk terug kunnen keren naar “het normale sportleven”. Echter bij Arcade-Pollux is men het afgelopen jaar wel heel vooruitstrevend, creatief en ook om eigen lijfsbehoud de jeugd weer aan het volleyballen te krijgen. Plotsklaps worden zij wakker geschud door een geheel nieuwe beachvolleybal variant namelijk “King of the Beach” .
Een waar spektakel van de aller hoogste plank op volleybalgebied!

Een nieuw hoofdstuk in de Beachvolleybal, welke groeit naar ongekende hoogten.
Het gekke is wat dit nieuwe spel met je hersenen doet in combinatie met je lichaam.
Iedereen die dit spelletje een keertje heeft gespeeld wordt er verliefd op en wil meer.
Het is alsof je in een televisieshow meedoet. Een zéér verslavend spelletje.
De zon, het warme zand, de DJ met zijn muziek/lichteffecten/rook, de bal, het net,
de spelers, het publiek, welke kaart trek jij?, the King, the Queen, de aflopende tikkende tijdsklok, de puntentelling, de gehele ambiance en haar bosrijke omgeving bij Paal 12 in Oldenzaal.

Gelukkig mag de jeugd zich nu weer meten in wedstrijden en/of toernooien aan andere teams. Bij Arcade-Pollux heeft men met heel veel doordachte voorbereiding, plan van aanpak, interne organisatie, vrijwilligers, leden, andere volleybalverenigingen en het bedrijfsleven -met name hoofdsponsor Arcade-, het nieuwe spelletje een leven gegeven van grootse omvang!

Wedstrijden die live te volgen zijn via webcams via het YouTube-kanaal https://www.youtube.com/channel/UCu6XGFnQTBubZ3hqLexAC7Q
Engelstalige kreten zoals: Set, Ace, Attack, Error, Block, Dig, Monsterblock krijgen
een nieuwe betekenis. In totaal hebben zich meer dan tachtig teams aangemeld bij de organisatie en zal het beachvolleybal toernooi op zaterdag 12 juni en zondag
13 juni 2021 plaatsvinden op beachcourt Paal 12 aan de Vondellaan 12 te Oldenzaal.
De harde kern van de Arcade-Pollux Beachcommissie Luuk, Linda, Henk en Arend
hebben de basis er neergelegd en vertrouwen erop dat zij worden geholpen door talloze vrijwilligers om het toernooi tot een succes te maken.

gh @ VoV. Bron en logo Arend Koers

Wat is King Of The Beach?  King of the Court is een nieuwe beachvolleybalvariant dat sinds 2017 bestaat en alleen nog maar op eredivisie niveau wordt gespeeld.  Zie https://youtu.be/-Dfxoc3vpR8

Het beachvolleybalcourt wordt verdeeld in een winnaarskant (King Side) en een uitdagerskant (Queen Side). Alleen aan de winnaarskant (King Side) kunnen punten worden gescoord. Het spel kent veel verschillen met regulier beachvolleybal. Zo zijn vijf teams tegelijkertijd actief in plaats van twee, wordt er op tijd gespeeld en betreft het een eliminatierace.

Tijdens de King of the Beach Oldenzaal spelen wij:

 • Met 3-5 teams van maximaal 2 personen per beachcourt. King side (winnaars), deze zijde kan je alleen punten scoren.
 • Queen side (uitdagers), deze daagt de King uit en heeft altijd de opslag
 • Boer side (challengers), deze draait in als de Queen side geen punt heeft gescoord of als de Queen side doorgaat naar de King side.
 • Queen side brengt bal in het spel. Er wordt een rally gespeeld, een ace of de bal wordt uitgespeeld.
 • Scoort de Queen side een punt bij de King side dan dient het team (die King was)
  de King side te verlaten en zich bij de challengers achteraan aan te sluiten.
  Het team op de Queen side mag dan op de King side plaatsnemen, zolang zij punten
  blijft scoren aan de Queen side.
 • De puntentelling gaat in vergelijking tot het normale beachvolleybal niet tot 21
  maar tot 15 punten.
 • Na iedere 15 minuten valt er een team af en na 3 rondes het team dat bovenaan
  staat is The King Of The Court.

Beachvolleybal regels

Teams:  Er wordt gespeeld met teams van twee. Gemengde teams kunnen meedoen met de heren (vanaf gemiddeld en hoog) of met de dames (laag).

Puntentelling: Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem. Dat betekent dat na iedere rally een punt aan de winnaar van die rally wordt toegekend. De set loopt tot de 15 punten (King Of The Court spel). Er hoeven geen 2 punten verschil te zijn.

Voetfouten: Er is geen middenlijn! Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen, mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd.

Opslag: Er mag vanachter de gehele achterlijn geserveerd worden. Er is slechts één opslagpoging. De spelers houden zelf de opslagvolgorde in de gaten. De niet serverende spelers mogen het zicht op de opslaande speler niet ontnemen.
Een opslag wordt beschouwd als een boogbal.

Servicepass: De service moet met een zuiver balcontact worden gepasst. Een zuiver balcontact is een harde techniek (onderhands, vuist) of een correct uitgevoerde bovenhandse techniek (zie Bovenhands).

Bovenhands: Een bovenhandse bal moet zuiver gespeeld worden. Dat houdt in dat de bal in één correcte beweging gespeeld moet worden. Een bovenhands gespeelde bal mag niet draaien. Een bovenhandse bal mag over het net gespeeld worden mits de balbaan loodrecht op de schouderlijn van de speler staat.

Aanval: Er zijn drie verschillende aanvalstechnieken:

– De smash (hard, met open hand geslagen bal)

– De shot (een met open hand zacht geslagen, geplaatste bal)

– De pokeshot (een met de knokkels geplaatst gespeelde bal)

Een push- of duwtechniek, waarbij richting wordt gegeven aan de bal is niet toegestaan bij de aanval. Verder zijn bovenhands (onder de genoemde voorwaarden), onderhands en vuist wel toegestaan om een bal over het net te spelen.

Verdediging:  Een smash (zie het punt ‘aanval’ hierboven) mag op alle manieren verdedigd worden, dus met meervoudig contact of lang contact. Wordt een andere techniek gebruikt dan gelden dezelfde regels als bij een servicepass. Dit houdt in dat de bal alleen verdedigd mag worden met hard contact.

Blok: Een blok telt als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal tweemaal gespeeld worden, waarbij degene die bij de blokkering de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor de tweede keer speelt.

Drukduel: De zogenaamde holdball waarbij twee spelers aan het net proberen de bal naar elkaars veld te drukken, is bij beachvolleybal toegestaan. Na dit drukduel mag er door het team dat de bal aan hun kant krijgt nog 3 keer gespeeld worden.

Sportiviteit: Het is bij beachvolleybal een goed gebruik om de scheidsrechter te informeren over in- en uitballen, touché’s, netfouten en dergelijke als de scheidsrechter dit zelf niet kan waarnemen.

Verdere informatie links:

Volg ons op:
De organisatie King of the Beach Instagram:
https://www.instagram.com/kingofthebeach_arcadepollux/?hl=nl

De vereniging Arcade Pollux:
https://www.vvpollux.nl/kingofthebeach/

Live webcams YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCu6XGFnQTBubZ3hqLexAC7Q

In samenwerking met Paal 12 Oldenzaal:
https://www.omniverenigingoldenzaal.nl/