Vizier op volleybal

 

MARE VOLLEY, nieuw in de Nevobo familie

De Nevobo heeft in juli 2011 een nieuwe club als lid mogen verwelkomen. Mare Volley, met alleen mannenteams, heeft zich bij de bond aangemeld. De thuisbasis is ‘de Mare’ in Noord Deurningen, vandaar de naam. De vereniging zag op 19 juli jongstleden het levenslicht. Aanvankelijk had een groepje recreatief spelende volleyballers het streven om als bezigheidstherapie deze sport te blijven beoefenen, maar de oorspronkelijke ‘club van vier’ kreeg al snel zo veel  toeloop, dat bijna een ledenstop werd afgekondigd. Uiteindelijk kwam men tot 19 leden, een aantal om zowel een recreatie als een prestatie team te vormen.

De leden van het eerste uur, allemaal al jarenlang bekende Rabobank / DeVoKo gezichten, hielden het bij die Denekampse vereniging om hen moverende redenen voor gezien en begonnen een eigen club.  Er werd een oprichtingsvergadering belegd, de statuten en reglementen werden goedgekeurd, de clubkleuren gekozen, het logo bepaald en natuurlijk mochten een website en een e-mail adres niet op het briefpapier ontbreken. Allemaal handelingen die de officiële status van de club onderstrepen. Bert Willemsen werd tot eerste voorzitter gekozen, Roy Bruns gaat invulling geven aan de rol van secretaris en Ruud Veldscholten beheert de euro’s. Marc Lohuis en Rik Snoeijink maken het bestuur compleet. Totaal negentien leden, vijf hebben er zitting in het bestuur en de rest vervult een functie in een van de commissies.

Het team dat in de Nevobo competitie gaat uitkomen zal zijn thuiswedstrijden zoals gezegd in de sportzaal van ‘de Mare’ in Noord Deurningen afwerken. De vereniging is per e-mail bereikbaar onder bestuur@marevolley.nl . De website gaat met ca. twee weken online. Hoe kan het anders dat daarvoor www.marevolley.nl is gekozen. Voor zover bekend zijn er op dit moment geen ambities om te zijner tijd  tot het landelijke  niveau door te stoten, maar gezien de jaar in jaar uit door de Nevobo gehanteerde versterkte promotie regelingen, het nijpende gebrek aan herenteams en de bij Mare Volley rondlopende  talenten weet je maar nooit hoe snel het kan gaan.

(Logo is van ‘de Mare’, Noord Deurningen)