Vizier op volleybal

 

Uitnodiging deelname internationaal mini-volleybaltoernooi

VoV, 19-11-2022. 5:15 uur.  Op woensdag 28 DECEMBER 2022 wordt in de Activiahal in Sint Anthonis (NL) voor de 13e keer door volleybalvereniging Activia een TOP CMV MINIVOLLEYBAL TOERNOOI georganiseerd. Nederlandse- en buitenlandse teams zullen deze dag om de prijzen strijden. Namens de organisatie nodigen wij u van harte uit om één of meerdere teams in te schrijven.

OPZET: Jongens- en meisjesteams spelen bij voorkeur in gescheiden competitie. Leeftijden: Mini 6 – in 2010 of later geboren, Mini 5 – in 2011 of later geboren. Leeftijdsgrenzen zullen streng worden gehandhaafd.  Teams bestaan uit minimaal 5 spelers.

TIJDSCHEMA: Het toernooi duurt van 10.30 uur tot 17.00 uur. Elk team speelt 5 à 6 wedstrijden. Daarna vindt de prijsuitreiking plaats. Adrie Noij is de bedenker van het Cool Moves Volleybal (CMV) en wij zijn trots dat hij zijn naam aan dit toernooi verbindt.

INSCHRIJVING: Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 20 november in te schrijven via de website www.activia.tv/internationaal-minitoernooi . Per categorie kan er één team worden ingeschreven. Wilt u meer teams in dezelfde categorie inschrijven, dan komen deze teams op de reservelijst. Het inschrijfgeld bedraagt € 65,00 per team.

Bij te veel aan inschrijvingen wordt een reservelijst aangelegd; de organisatie behoudt zich het recht voor te bepalen welke teams op de reservelijst komen. Op de website vindt u ook allerlei nuttige informatie over spelregels en dergelijke.

LET OP: Als het toernooi om welke reden dan ook, bijvoorbeeld door Corona, onverhoopt niet door kan gaan en wordt afgelast, draagt Somas/Activia géén enkele verantwoordelijkheid voor de gemaakte kosten (of nog afgesproken te maken kosten die toch betaald moeten worden) van het deelnemende team om deel te kunnen nemen aan het internationaal minitoernooi in Sint Anthonis. (o.a. reis- en verblijfkosten).

gh @ VoV, bron persbericht van Somas Activia, volleybalvereniging uit Sint Anthonis, Nederland. Foto