Vizier op volleybal

 

Uitsluitsel over stap terug vanuit Eredivisie naar Topdivisie.

VoV, 25-01-2023. 20:24 uur. Het vandaag eerder door ons geplaatste artikel omtrent de terugtrekking van VCN uit de Eredivisie en de instroom in de Topdivisie is WEL gebaseerd op de reglementen van de Nevobo. Een snelle reactie vanuit VCN-zijde gaf uitsluitsel hieromtrent, waarvoor dank.

Het staat alleen niet bij de promotie/degradatieregelingen, maar in het wedstrijdreglement van de Eredivisie. Daarop maakte VCN ons attent en daarmee is dan dus een deel van onze vragen beantwoord.

In hoofdstuk 2 Eredivisie onder 3 wedstrijdreglement staat te lezen:

  • 2.2 Opbouw
  • 2.2.1 De Eredivisie bestaat uit minimaal acht teams. (December 2021)
  • 2.2.2 Een vereniging mag, zowel bij de dames als bij de heren, met één team in de Eredivisie uitkomen. (December 2021)
  • 2.2.3 Er zijn twee scenario’s waar een team tot de Eredivisie kan toetreden, mits dat team aan alle licentievoorwaarden voor de Eredivisie voldoet:
  • instroom vanuit de reguliere amateurcompetitie (eigen initiatief of op uitnodiging van de Nevobo);
  • Directe instroom zonder voorafgaande competitie-prestaties. (December 2021)
  • 2.2.4 Teams die in enig seizoen onder het in 3.2.2.3 benoemde scenario A in de Eredivisie zijn ingestroomd, hebben aan het eind van het Eredivisie-seizoen de mogelijkheid om terug te keren naar het competitieniveau dat ze vóór de Eredivisie hadden bereikt. (December 2021)
  • 2.2.5 Teams die in enig seizoen onder het in 3.2.2.3 benoemde scenario B in de Eredivisie zijn ingestroomd, hebben bij terugtreding uit de Eredivisie uitsluitend recht op een plaats in een klasse voor in de amateurcompetitie nieuw ingeschreven teams.

Blijft echter nog openstaan of er straks 13 teams in een van de Topdivisies bij de Heren uitkomt.

gh @ Vizier op Volleybal. Foto Jan van den Noort.