Vizier op volleybal

 

Van Iersel legt arbitrage functie bij Nevobo neer

VoV, 05-09-2021. 6:48 uur. In een mail aan de scheidsrechters, juryleden en leden taak-/werkgroepen informeert algemeen directeur Guido Davio van de Nevobo hen over de uitkomsten van een door een extern arbitragedeskundige gedaan onderzoek naar aanleiding van door de Nevobo ontvangen signalen omtrent de omstandigheden binnen de arbitrage. Guido Davio mailt onder andere:

“Dit onderzoek is uitgevoerd door Yolande Brada en is gedaan door middel van een enquête en diepte-interviews uitgezet onder de groep eredivisiescheidsrechters, waaraan bijna alle scheidsrechters hebben meegewerkt. Door het overgrote deel van de respondenten is onrust en onvrede geuit over het arbitragebeleid met name de uitvoering daarvan en de communicatie daarover, hetgeen tot een vertrouwensbreuk heeft geleid.

Deze uitkomsten zijn met het Beleidsteam Arbitrage (BTA) gedeeld, waarbij Joep van Iersel gevraagd is zijn rol als voorzitter Arbitrage Nederland neer te leggen. Hoewel Joep het daar niet mee eens is, heeft hij dat wel gedaan. André van der Mark heeft besloten dat ook te doen.

Joep en André hebben het laatste decennium met veel energie en enthousiasme vormgegeven aan het huidige arbitragebeleid en de uitvoering daarvan. Naast hun inzet in het BTA hebben zij een essentiële bijdrage geleverd aan de huidige staat van arbitrerend Nederland in de volleybalwereld. Wij zijn Joep en André zeer erkentelijk en dankbaar voor de wijze waarop zij de afgelopen jaren hebben geopereerd om met veel energie en kennis arbitrage in Nederland verder te brengen.

Wij zullen in de aankomende tijd aan de slag gaan met de wijze waarop we invulling gaan geven aan de taken en rollen die nu opnieuw ingevuld moeten worden en de structuur die daar het beste bij past. We hopen daar op korte termijn bij jullie op terug te komen.

De rol van coördinator Eredivisie, die eveneens door Joep werd ingevuld, was lopende het onderzoek al overgedragen aan Robert Jan van Dam.”

Was na met vriendelijke groeten getekend door Guido Davio, algemeen directeur Nevobo.

gh @ VoV.