Vizier op volleybal

 

Volleybalschool Midden–Brabant nodigt uit

VoV, 01-09-2018. 5:35 uur. In 2016 hebben de volleybalvereniging Atak 55 en Jacques Koppers de koppen bij elkaar gestoken, met de intentie om het volleybal in de regio Midden – Brabant te stimuleren en te promoten bij de jeugd.  De Nevobo had in dat jaar namelijk besloten dat er geen regiotrainingen meer werden gegeven en zo ontstond er in een vacuüm in de jeugdopleiding van het volleybal in de regio Midden – Brabant.

Aangezien Jacques zelf jarenlang regiotrainer was geweest vond hij dit niet kunnen. De afgelopen zeven jaar was hij als Regionaal Talenten Centrum (RTC) trainer werkzaam geweest in Rotterdam en was er mee gestopt in verband met de reorganisatie van het RTC project. Het RTC ging alleen verder op de woensdag en zondag en hierdoor vielen wederom veel talenten in een gat.

Deze talenten zijn nu aangewezen op volleybalscholen in de regio waar ze wonen, tenminste  als deze er zijn. En bij deze volleybalscholen moeten de leerlingen meestal een selectietraining volgen om te kijken of zij hiervoor in aanmerking komen. Dit heeft beide partijen doen besluiten om gezamenlijk een volleybalschool op te richten. Atak 55 faciliteert de trainingen, echter is Jacques Koppers ervoor  verantwoordelijk en belast met de verdere uitvoering van het geheel. Zij denken dat volleybal laagdrempelig moet zijn en voor iedereen haalbaar die in zichzelf wil investeren en daarom hebben wij besloten dat er geen selectietrainingen zijn.  Ieder kind is welkom wat graag wil leren volleyballen op zijn of haar niveau.

De volleybalschool Midden – Brabant begint op 17 en 24 september met twee gratis proeflessen en als het bevalt is de definitieve start op 1 oktober aanstaande en duurt het ‘schooljaar’ tot en met 8 april 2019. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de flyer of naar  www.volleybalschoolmiddenbrabant.nl

gh @ VoV, bron Jacques Koppers.