Vizier op volleybal

 

Wat als we niet per begin januari herstarten?

VoV, 18-11-2020. 6:43 uur. Gisteravond maakte de regering bekend dat de maximum groepsgrootte voor senioren wordt versoepeld. We mogen met 100% meer ‘samen trainen’, namelijk met 4 personen i.p.v. 2 zoals tot vannacht om 24:00 uur geldend was of zoals u wilt vanaf 19 november 0:00 uur zal gelden. De overige maatregelen voor het volleybal die vanaf 14 oktober al geldend waren blijven ongewijzigd van kracht tot in ieder geval begin december, dan volgt er een update voor december en daarna.

Per 19 november 00.00 uur is het volgende voor senioren van kracht:

 • Voor 18 jaar en ouder geldt dat trainingen uitsluitend zijn toegestaan met een maximum groepsgrootte van 4 (was dus maximaal 2 personen) personen (exclusief trainer, mits de trainer zich buiten het veld begeeft) met continue inachtneming van 1,5 meter afstand.
 • Voor binnensport geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte, inclusief trainers en begeleiders.
 • Meerdere groepjes naast elkaar is mogelijk, zolang zij onderling niet mengen en continu 1,5 meter onderlinge afstand houden.

Voor de jeugd geldt:

 • Kinderen en jeugd tot 18 jaar mogen ‘gewoon’ trainen, zij hoeven hierbij in het veld geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • Kinderen en jeugd tot 18 jaar houden wel 1,5 meter afstand tot de trainer.
 • Alle spelers die ingedeeld zijn bij een jeugdteam mogen daar ook in meetrainen. Dit geldt dus ook voor dispensatiespelers van 18 jaar of ouder. Tijdens de training worden voor hen de regels voor de jeugd gehanteerd. Let op: Gemeentes kunnen hiervoor afwijkende, strengere, richtlijnen hanteren. De richtlijn van de gemeente gaat hierbij altijd vóór wat er vanuit de Nevobo geschreven wordt.
 • Onderlinge wedstrijden binnen de club tot 18 jaar (inclusief dispensatiespelers) zijn toegestaan.

Na afloop van de training geldt wel het maximum van 4 (was maximaal 2 personen) voor de groepsgrootte voor jeugd van 13 jaar en ouder.

En voor senioren en jeugd geldt:

 • Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal 30 personen per afzonderlijke ruimte en voor sporters vanaf 18 jaar de 1,5 meter en groepjes van 4 personen. Jeugd en kinderen tellen in dit geval dus mee in het maximum aantal van 30 personen per afzonderlijke ruimte.

Blijf bewegen: Binnen de geldende maatregelen is er gelukkig nog ruimte om te sporten, ook voor ons. De overheid heeft er bewust voor gekozen om sporten voor volwassen niet te verbieden, omdat zij zich ervan bewust zijn dat ook sporten en bewegen voor iedereen belangrijk is en blijft, mits eenieder zich houdt aan de gestelde richtlijnen. Net als de maatregelen van de afgelopen maanden, is de lijn die we nu hanteren in samenspraak met andere sportbonden, NOC*NSF en het Ministerie van VWS tot stand gekomen.

Als er onverhoopt begin december bekend wordt gemaakt, tussen de regels door hoorden we dat de huidige situatie mogelijk tot half januari 2021 kan voortduren gezien de voorwaarden op de coronaroutekaart (besmettingen per dag terug naar 850, het is nu ruim 4.000) kunnen we dus niet begin januari het seizoen herstarten.

Wat als we pas later dan begin januari van start kunnen of de competitie wordt in de periode januari – half maart (tijdelijk) stilgelegd, wat houdt dat dan in voor volleyballend Nederland in de Topdivisies en lager?

 • Als het uitspelen van de halve competitie tot half maart niet mogelijk is, daarom vervalt de herindeling voor kampioens- en degradatiepoules zoals beschreven het artikel van gisteren. Er komt geen splitsing na de reguliere competitie van 11 wedstrijden
 • Dan zijn de consequenties als volgt:
 • Uitspelen halve competitie tot 24 april.
 • Eerdere resultaten blijven behouden en niet gespeelde wedstrijden worden ingehaald.
 • Eindstand wordt op basis wedstrijdquotiënt bepaald.

Ondertussen blijft de Nevobo met andere sportbonden, NOC*NSF en het Ministerie van VWS het gesprek voeren over het verantwoord verruimen van de maatregelen voor de Nederlandse topcompetities en de breedtesport.

gh @ VoV, foto Jan van den Noort. Bron o.a. website Nevobo.